Menu główne

XX sesja Rady Miasta Zgierza

XX sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji (przy drzwiach zamkniętych). 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
30.04.2020

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XX sesji RMZ przy drzwiach zamkniętych.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski jednostek pomocniczych.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2019.
 10. Sprawozdanie na temat przebiegu „Akcji zima” oraz analizę jej kosztów i realizację zadań.
 11. Budżet obywatelski:
  - konsultacje społeczne i inne formy partycypacji w inwestycjach samorządu zgierskiego,
  - stan realizacji i propozycje aktywizacji społeczności lokalnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. zmiany uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
  2. udzielenia odpowiedzi na wniosek,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 14/16 oraz nieruchomości stanowiącej część Parku Miejskiego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”, przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zgierzu, projekt pod nazwą Ekologiczna pracownia w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu „Przygoda z przyrodą”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”, przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, projekt pod nazwą „Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu Erasmus+ (unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu w latach 2014-2020) nadzorowanego przez Narodową Agencję programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, pt. ”School of the Future” (Szkoła przyszłości),
  7. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz w roku 2020 do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
  8. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zgierzu,
  9. nadania statutu Straży Miejskiej w Zgierzu,
  10. ustanowienia roku 2021 Rokiem Umowy Zgierskiej,
  11. zmiany uchwały Nr XVIII/248/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
  12. zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego,
  13. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
  14. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze danego roku budżetowego,
  15. odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21105
Usuń

Zmiana w organizacji ruchu ul. Sosnowa /Łódzka

W dniach 21-29.10.2020 r. wprowadzona będzie zmiana w organizacji ruchu związana z czasowym zamknięciem wyjazdu z ulicy Sosnowej na skrzyżowaniu z...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 29.10.2020 r. w godz. 08:00-11:00: ul...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS