Menu główne

Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu

 

 Flaga Unii Europejskiej                                                                     Logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach zadania: "Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu"

współfinansowanego w ramach pomocy na operację typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Wartość zadania: 107 475,00 zł 

Wysokość dofinansowania: 60 130,00 zł 

Zakres prac obejmuje

  • Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającego wody opadowe z dachów wiat i powierzchni utwardzonej, podziemnego z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
  • Dostawę i montaż szlabanów wjazdowych i wyjazdowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 

Cel operacji: 

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych, polepszenie warunków wynajmu powierzchni handlowych, promocja producentów rolnych i ich produktów na rynkach lokalnych poprzez przeprowadzenie prac uzupełniających na Targowisku Miejskim w Zgierzu. 

Przewidywany wynik operacji: 

  • poprawa funkcjonowania systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu targowiska, 
  • uporządkowanie systemu wjazdowego i wyjazdowego pojazdów na Targowisku Miejskim. 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS