Menu główne

Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu (2022-2023)

 

Logotypy projektu

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 
Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, 
Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna 

Projekt "Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu" 
nr RPLD.11.01.01-10-0029/21 

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt "Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna.

Cel projektu: 

Celem głównym jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu poprzez dostosowanie min. 20 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 20 dzieciom z niepełnosprawnością (2 dziewczynki i 18 chłopców) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90% z 249 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 123 dziewczynek i 126 chłopców, nabycie umiejętności i kompetencji przez min. 90% z 37 nauczycielek (37 K) w okresie 01.07.2022-30.06.2023 r.

Działania w projekcie:

 1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Kursy dla nauczycieli.
 3. Zajęcia dla dzieci z kompetencji cyfrowych i matematycznych.
 4. Zajęcia z kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów, pracy w grupie i posługiwania się językiem obcym.

Rezultaty: 

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 34. 
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie – 20. 
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 249. 
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 37. 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, a także siedzibie każdego z 3 objętych programem przedszkoli:

 • Miejskie Przedszkole nr 2 im. Wandy Chotomskiej (ul. Boya-Żeleńskiego 6);
 • Miejskie Przedszkole nr 3 – integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 26); 
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Józefa Piłsudskiego 1).

Wartość projektu: 567 126,38 zł

Dofinansowanie projektu z EFS: 482 046,38 zł

Wkład własny miasta Zgierz: 85 080,00 zł

Okres realizacji: od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 01.12.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
25000
Usuń

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS