Menu główne

Punkt dydaktyczny przy Szkole Podstawowej nr 3 (2023)

 

Dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
zadania w ramach konkursu 
"NASZE EKOLOGICZNE EKOPRACOWNIE

Nazwa zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu.

Szkoła Podstawowa nr 3 (SP3) w Zgierzu wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nowe miejsce przeznaczone do nauki i rekreacji. Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Nasze ekologiczne pracownie" sfinansowany został z funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 63 200 zł. Szkoła otrzymała 60 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Jego realizacja była możliwa dzięki zabezpieczeniu wkładu własnego przez Gminę Miasto Zgierz w kwocie 3 200 zł.

W ramach dotacji utworzona została w SP3 "pracownia pod chmurką" przeznaczona przede wszystkim do nauczania przyrody, geografii i biologii, ale także do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne – tablice, gry, stację meteorologiczną, ul dydaktyczny oraz wiele innych. Dodatkowo powstało zadaszone miejsce wyposażone w stoły i ławki, które służyć może do prowadzenia zajęć nawet w deszczowy dzień. 

Kolejnym ważnym elementem było zrewitalizowanie terenu zielonego przed szkołą – pojawiły się młode drzewka, krzewy, rośliny ozdobne. W ośmi drewnianych gazonach posadzone zostały rośliny miododajne oraz mini-ogródek warzywny. Społeczność "Trójki" czeka na pierwsze tegoroczne pomidory!

Dzięki ogródkowi dydaktycznemu uczniowie SP3 będą mogli rozwijać zainteresowania przyrodnicze oraz kształtować świadomość ekologiczną. Ogródek umożliwi realizację licznych zajęć praktycznych oraz zachęci uczniów do prowadzenia obserwacji rodzimej fauny i flory w ich naturalnych warunkach. Cieszy również fakt, że uczniowie zyskają miejsce do odpoczynku – podczas ciepłych dni będzie można korzystać z zacienionej altany także na przerwach. Z pewnością dla nauczycieli różnych przedmiotów miejsce to stanie się inspiracją do poszukiwania niestandardowych rozwiązań metodycznych.

Efekty ekologiczne, które osiągnie "Trójka" w ramach realizacji projektu, przyczynią się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej.  


Wymieniony wyżej projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
www.zainwestujwekologie.pl 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS