Menu główne

Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz (2023)

 

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej TEN-T;
oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt "Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz" nr POIS.03.01.00-00-0336/22 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej TEN-T; oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonować będzie miasteczko ruchu drogowego. Szkoły Podstawowe nr 3, nr 10, nr 12 oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące doposażone zostaną w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej (symulator rowerowy i trenażer czasu reakcji). Ponadto przy przejściach dla pieszych na ul. Parzęczewskiej oraz ul. Staffa zamontowane zostaną wyświetlacze prędkości, w celu uspokojenia ruchu w newralgicznych odcinkach dróg miasta.

Cel główny projektu: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Wartość projektu: 538 102,98 zł

Wartość dofinansowania: 457 387,51 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty. Nieprawidłowości dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać za pomocą formularza lub poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS