Menu główne

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (2013-2015)

 

Projekt pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju
Początki współpracy:
W dniu 14 grudnia 2012 r. z inicjatywy Miasta Łodzi podpisany został List Intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz podjęcia działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Jego sygnatariuszami jest 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu ŁOM oraz Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojewoda Łódzki. Miasto Łódź wystąpiło z inicjatywą realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Do udziału w nim w charakterze partnerów zostały zaproszone wszystkie jst z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwo Łódzkie.

Partnerami zostały:
Województwo Łódzkie, Powiat Brzeziński, Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna, Gmina Tuszyn, Gmina Dłutów, Gmina Dobroń, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Lutomiersk, Miasto Pabianice, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Ozorków, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew, Gmina Stryków, Gmina Miasto Zgierz, Gmina Zgierz.

W dniu 01.02.2013 r. Miasto Łódź złożyło wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych dla projektu "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego".

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu została opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w dn. 12.04.2013 r. W dn. 24.05.2013 r. podpisana została umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu z 21 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru ŁOM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany od 01.05.2013 do 31.03.2015.

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+" pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa wynosi: 3 000 000 PLN, wartość dofinansowania: 2 700 000 PLN. Wartość Projektu dla Miasta Łodzi wynosi: 1 082 608,36 PLN, wartość dofinansowania 974 347,52 PLN. Za realizację projektu ze strony Miasta Łodzi odpowiedzialne jest Biuro Funduszy Europejskich oraz Biuro Strategii Miasta.

Za realizację Projektu w Urzędzie Miasta Łodzi odpowiadają:
Biuro Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju
oraz
Biuro Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta,
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju

Źródło: http://www.uml.lodz.pl/miasto/strategia/strategia_rozwoju_lodzkiego_obszaru_metropolitalnego/

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22516
Usuń

Od 1 lipca zamknięta dla ruchu ul. Łódzka przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ul. 1 Maja w Zgierzu wystąpią utrudnienia w ruchu. Z dniem 1 lipca...
21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS