Menu główne

Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)

 

Projekt realizowany przy pomocy środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

W dniu 17 listopada 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzje o przyznaniu dotacji do kwoty 69.169,00 zł na realizację zadania "Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu". 

W chwili obecnej przy ulicy Juliana Tuwima i ulicy Leopolda Staffa znajdują się trawniki i powierzchnie trawnikowe częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Nasadzenia istniejące to zieleń wysoka i niska rozmieszczona nieregularnie różnogatunkowymi drzewami i krzewami w wieku 10-30 lat. Szereg drzew wykazuje cechy obumierania i jest w złym stanie zdrowotnym. 

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń w pasach drogowych wzdłuż ulic na trawnikach wzdłuż ciągów jezdnych i chodników dla pieszych. W projekcie tym zastosowano gatunki drzew liściastych o pokroju kulistym (klon pospolity) i szeroko-stożkowym (lipa srebrzysta). W pasie drogi ulicy Tuwima na długości domków jednorodzinnych zaproponowane zostały szeroko-stożkowe oraz przewidziane jest uzupełnienie drzew już rosnących w pasie drogi klonami kulistymi. Natomiast w pasie drogowym ulicy Staffa zaprojektowano nasadzenia z klonów kulistych oraz założenie nowych trawników. Ponadto, część drzew należy poddać pracom pielęgnacyjnym w postaci cięć korygująco - sanitarnych w celu poprawienia ich zdrowotności. 

Przewidziane nasadzenia spowodują zwiększenie terenów zielonych miasta poprzez nasadzenie 226 szt. drzew na odcinku o długości 2.050 m. 

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych i mikroklimatycznych terenu. Drzewa mają również za zadanie izolację osiedla mieszkaniowego od ruchu ulicznego, hałasu, spalin i podwyższonej temperatury asfaltu i betonu. Dodatkowym efektem będzie podniesienie estetyki pasa drogowego, przy którym znajduje się ścieżka rowerowa biegnąca wokół osiedla oraz trasa wycieczek pieszych do Lasu Grotnickiego. Celem cięć korygująco-pielęgnacyjnych jest przede wszystkim poprawa warunków wzrostu i rozwoju korony i pnia drzewa, poprawa bezpieczeństwa dla ludzi i ich mienia (otoczenia), a także wartości estetyczne drzew. 

Zakres prac przewiduje posadzenie ponad 226 sztuk drzew liściastych, zaś ok. 90 sztuk drzew zostanie poddanych pracom pielęgnacyjnym, zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym, technicznie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Koszt całkowity realizacji zadania: 103.484,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 69.169,00 zł - dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 

Okres realizacji zadania: marzec - kwiecień 2012 r. 


 

Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
http://www.wfosigw.lodz.pl/

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS