Menu główne

Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz (2007-2008)

 

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt realizować ma trzy cele strategiczne:

  • Cel 1 - wzrost jakości funkcjonowania administracji w tym tworzenie e-administracji
  • Cel 2 - zwiększenie konkurencyjności Gminy Miasto Zgierz
  • Cel 3 - upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

Realizacja projektu pozwoli na ogromny postęp w rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz, przede wszystkim umożliwiając osiągnięcie bardzo dużego zaawansowania w tworzeniu e-administracji, ale również zwiększając dostęp społeczności lokalnej do Internetu i do możliwości edukacji w dziedzinie korzystania z komputera i Internetu.

Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na znaczne usprawnienie działań administracji publicznej w wielu obszarach i lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wszystkie te efekty pozwolą na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Konieczność realizacji projektu wynika z możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wyrównywania szans w społeczeństwie, jak również bardzo wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie zapobiegać zjawisku cyfrowego wykluczenia poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn z terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. Stworzy to możliwość włączenia w struktury społeczeństwa informacyjnego wszystkich grup społecznych w jednakowym zakresie, a także zwiększy szansę na efektywne funkcjonowanie w warunkach nowoczesnej gospodarki.

Koszt całkowity realizacji projektu: 1.891.126,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1.323.788,20 zł

Budżet jednostki realizującej projekt: 567.337,80 zł

Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

Prezentacja Projektu (wersja .swf)

Logotyp Unii EuropejskiejLogotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 17.12.2019 r. w godz. 08:00-17:00:  
19180
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody:
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS