Menu główne

Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz (2007-2008)

 

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt realizować ma trzy cele strategiczne:

  • Cel 1 - wzrost jakości funkcjonowania administracji w tym tworzenie e-administracji
  • Cel 2 - zwiększenie konkurencyjności Gminy Miasto Zgierz
  • Cel 3 - upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

Realizacja projektu pozwoli na ogromny postęp w rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz, przede wszystkim umożliwiając osiągnięcie bardzo dużego zaawansowania w tworzeniu e-administracji, ale również zwiększając dostęp społeczności lokalnej do Internetu i do możliwości edukacji w dziedzinie korzystania z komputera i Internetu.

Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na znaczne usprawnienie działań administracji publicznej w wielu obszarach i lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wszystkie te efekty pozwolą na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Konieczność realizacji projektu wynika z możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wyrównywania szans w społeczeństwie, jak również bardzo wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie zapobiegać zjawisku cyfrowego wykluczenia poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn z terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. Stworzy to możliwość włączenia w struktury społeczeństwa informacyjnego wszystkich grup społecznych w jednakowym zakresie, a także zwiększy szansę na efektywne funkcjonowanie w warunkach nowoczesnej gospodarki.

Koszt całkowity realizacji projektu: 1.891.126,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1.323.788,20 zł

Budżet jednostki realizującej projekt: 567.337,80 zł

Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

Prezentacja Projektu (wersja .swf)

Logotyp Unii EuropejskiejLogotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS