Menu główne

Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz (2007-2008)

 

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt realizować ma trzy cele strategiczne:

  • Cel 1 - wzrost jakości funkcjonowania administracji w tym tworzenie e-administracji
  • Cel 2 - zwiększenie konkurencyjności Gminy Miasto Zgierz
  • Cel 3 - upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

Realizacja projektu pozwoli na ogromny postęp w rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz, przede wszystkim umożliwiając osiągnięcie bardzo dużego zaawansowania w tworzeniu e-administracji, ale również zwiększając dostęp społeczności lokalnej do Internetu i do możliwości edukacji w dziedzinie korzystania z komputera i Internetu.

Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na znaczne usprawnienie działań administracji publicznej w wielu obszarach i lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wszystkie te efekty pozwolą na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Konieczność realizacji projektu wynika z możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wyrównywania szans w społeczeństwie, jak również bardzo wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie zapobiegać zjawisku cyfrowego wykluczenia poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn z terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. Stworzy to możliwość włączenia w struktury społeczeństwa informacyjnego wszystkich grup społecznych w jednakowym zakresie, a także zwiększy szansę na efektywne funkcjonowanie w warunkach nowoczesnej gospodarki.

Koszt całkowity realizacji projektu: 1.891.126,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1.323.788,20 zł

Budżet jednostki realizującej projekt: 567.337,80 zł

Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

Prezentacja Projektu (wersja .swf)

Logotyp Unii EuropejskiejLogotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20803
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniu 30.11.2020 r. w godz. 8:00-18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:ul....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 30.11.2020 r. w godz. 09:00-11:00:ul....
21229
Usuń

Komunikaty MUK dot. linii 9 i 1 E

W związku z zamknięciem przejazdu w ulicy Sosnowej spowodowanym trwającą przebudową linii tramwajowej Helenówek-Kurak, linia nr 9 w okresie od 18.11...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS