Menu główne

Arkadiusz Musierowicz

 

Jest drugim w kolejności zgierzaninem, który zrobił karierę naukową. Pierwszym był Adolf Pawiński. Lecz on wybrał inną dziedzinę i studia politechniczne. Ten kierunek studiów i pracy badawczej nie jest powszechnie znany przez ogół obywateli naszego miasta i kraju. Zasługi jednak naszego profesora są na tym odcinku naprawdę ogromne.

Arkadiusz Jan Musierowicz urodził się 12 stycznia 1894 r. w Zgierzu. Był synem Jana Musierowicza i Zuzanny z domu Kulesza. Średnią szkołę ukończył w Łodzi, przejściowo chodził do Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego. Studia rozpoczął w 1912 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, które przerywa wybuch I wojny światowej. Wznawia je dopiero w roku 1920. Dyplom magistra inżyniera chemika otrzymuje z wynikiem bardzo dobrym w 1923 r. Jego wykładowcami byli m.in. profesorowie: Skupiński, Niementowski, Kostanecki i I. Mościcki.

Ożenił się w 1925 r. z Antoniną Czarnecką. W latach 1922-1926 był asystentem w Katedrze Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymuje we wspomnianej Politechnice z jednoczesnym powołaniem na stanowisko adiunkta przy Katedrze Chemii Rolnej i Gleboznawstwa. Jako stypendysta naukowy, przeprowadzając studia naukowe, kolejno przebywa w Czechosłowacji, Niemczech i Szwajcarii. Habilituje się w 1933 r. Na Wydziale Rolniczo-Leśnym Politechniki Lwowskiej. W roku 1933 zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a po śmierci prof. Żółcińskiego zostaje kierownikiem Katedry, na której się habilitował.

Ówczesne prace profesora dotyczyły wartości niektórych nawozów fosforowych i potasowych oraz miału węgla brunatnego. Szczególnie cenne są badania właściwości fizyczno-chemicznych gleby, wnoszące do nauki o gleboznawstwie nowy pogląd na zagadnienia żyzności gleby. Od miesiąca października 1939 r. do czerwca 1941 r. był Kierownikiem Katedry Chemii Rolnej i Gleboznawstwa na wspomnianym powyżej Wydziale Politechniki Lwowskiej.

W czasie okupacji hitlerowskiej do maja 1944 r. był wykładowcą Kursów Rolniczych w Dublanach, zaś od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. pracuje w Instytucie Żywienia Roślin w Skierniewicach. W czasie okupacji był zaangażowany w nauczanie akademickie.

Od marca 1945 r. przejmuje kierowanie Katedrą Gleboznawstwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Okres pracy w SGGW, gdzie pracował do końca życia - był najbardziej twórczy. Jako doświadczony badacz przystąpił do syntetycznego opracowania właściwości fizyko-chemicznych gleby.

Wydał z dziedziny chemii rolnej dwa podręczniki, pierwszy dotyczył nawozów gospodarskich, drugi nawozów mineralnych. Najbardziej znaczące są monografie profesora i jego współpracowników: "Gleby województwa warszawskiego" i "Gleby województwa łódzkiego", a ponadto "Gleboznawstwo ogólne". Znana była również działalność Arkadiusza Musierowicza w dziedzinie kartografii. Brał on udział w opracowywaniu map gleb polskich w dwóch skalach. Był również współredaktorem mapy Europy.

Jako przewodniczący komisji był niezwykle czynnym w opracowywaniu klasyfikacji i nomenklatury gleb Polski. Zajmował się również organizacją zjazdów gleboznawczych w Polsce, uczestniczył w międzynarodowych konferencjach oraz Kongresie Gleboznawczym w Paryżu - 1956 r.

Dorobek naukowy prof. A. Musierowicza jest ogromny, wynoszący około 200 pozycji opublikowanych, w tym około 10 podręczników. W 1958 r. został powołany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, a także był członkiem Akademii Nauk Rolniczych ZSRR.
Otrzymał dwukrotnie nagrody państwowe II stopnia. Poza tym odznaczony był Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w Warszawie w 1966 roku i tam został pochowany. Żyjąc, utrzymywał cały czas stałą więź z zamieszkałą w Zgierzu rodziną.

Szczepan Mikołajczyk
"Wybitni Zgierzanie - z urodzenia i z wyboru"
Fundacja Muzeum Miasta Zgierza
Zgierz 1994

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21546
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Czarna

Od 21 stycznia 2021 r. zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Czarnej w Zgierzu (połączenie ulic Kolejowej i Sadowej). Czasowa...
21542
Usuń

Zawieszenie kursowania linii nr 2

Zawieszenie kursowania autobusów linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Komunikat...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS