Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne do 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic:  
1. Maja, 3. Maja, Barlickiego, Dąbrowskiego, Gołębia, Łęczycka,
Musierowicza, Narutowicza, Pietrusińskiego, pl. Jana Pawła II, pl. Kilińskiego, Sieradzka,
Skargi, Suchowolca, Szeroka, Wspólna. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25), kwiecień (1, 8, 15, 23, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (3, 10, 17, 24), lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30), październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik):  

 • 2019 rok: styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2019 rok: styczeń (2, 15), luty (12, 26), marzec (12, 26), kwiecień (9, 23), maj (7, 21), czerwiec (4, 18), lipiec (2, 16, 30), sierpień (13, 27), wrzesień (10, 24), październik (8, 22), listopad (5, 19), grudzień (3, 17, 31); 
 • 2020 rok: styczeń (14, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (16), luty (13), marzec (13), kwiecień (10), maj (15), czerwiec (12), lipiec (10), sierpień (14), wrzesień (11), październik (16), listopad (13), grudzień (11); 
 • 2020 rok: styczeń (15). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 29 marca oraz 27 września.  
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Ciosnowska, Parzęczewska, Tuwima, Wiosny Ludów, Zachodnia.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25), kwiecień (1, 8, 15, 23, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (3, 10, 17, 24), lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30), październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik):  

 • 2019 rok: styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29), kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (6, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28), lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27), październik (4, 11, 18, 25), listopad (4, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2019 rok: styczeń (4, 18), luty (1, 15), marzec (1, 15, 29), kwiecień (12, 26), maj (10, 24), czerwiec (7, 21), lipiec (5, 19), sierpień (2, 16, 30), wrzesień (13, 27), październik (11, 25), listopad (8, 22), grudzień (13, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (10, 24). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (16), luty (13), marzec (13), kwiecień (10), maj (8), czerwiec (12), lipiec (10), sierpień (14), wrzesień (11), październik (9), listopad (13), grudzień (11); 
 • 2020 rok: styczeń (8). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 19, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 14, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30). 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 21 marca oraz 28 października.  
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Karola, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Pieczyraka,
Piłsudskiego, Rembowskiego, Sikorskiego, Szczawińska. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (4, 11, 18, 25), kwiecień (1, 8, 15, 23, 29), maj (6, 13, 20, 27), czerwiec (3, 10, 17, 24), lipiec (1, 8, 15, 22, 29), sierpień (5, 12, 19, 26), wrzesień (2, 9, 16, 23, 30), październik (7, 14, 21, 28), listopad (4, 12, 18, 25), grudzień (2, 9, 16, 23, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik):  

 • 2019 rok: styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29), kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (6, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28), lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27), październik (4, 11, 18, 25), listopad (4, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2019 rok: styczeń (4, 18), luty (1, 15), marzec (1, 15, 29), kwiecień (12, 26), maj (10, 24), czerwiec (7, 21), lipiec (5, 19), sierpień (2, 16, 30), wrzesień (13, 27), październik (11, 25), listopad (8, 22), grudzień (13, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (10, 24). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (16), luty (13), marzec (13), kwiecień (10), maj (8), czerwiec (12), lipiec (10), sierpień (14), wrzesień (11), październik (9), listopad (13), grudzień (11); 
 • 2020 rok: styczeń (8). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 19, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 14, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30).

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 22 marca oraz 30 września.  
REJON 4
Wykaz ulic: 
Aleksandrowska, Cezaka, Chełmska, Głowackiego, Grzybowa, Krzywa,
Kuropatwińskiej, Lipowa, Łódzka, Malinowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sokołowska,
Sosnowa, Struga, Śniechowskiego, Zakręt. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 20, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 16, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE (np. plastik):  

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (7, 14, 21, 28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 20, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 16, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2019 rok: styczeń (10, 24), luty (11, 25), marzec (11, 25), kwiecień (8, 23), maj (6, 20), czerwiec (3, 17), lipiec (1, 15, 29), sierpień (12, 26), wrzesień (9, 23), październik (7, 21), listopad (4, 18), grudzień (2, 16, 30); 
 • 2020 rok: styczeń (13, 27). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2019 rok: styczeń (16), luty (20), marzec (20), kwiecień (17), maj (15), czerwiec (19), lipiec (17), sierpień (21), wrzesień (18), październik (16), listopad (20), grudzień (18); 
 • 2020 rok: styczeń (15). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2019 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21 ,28), marzec (7, 14, 21 ,28), kwiecień (4, 11, 18, 25), maj (2, 9, 16, 23, 30), czerwiec (6, 13, 20, 27), lipiec (4, 11, 18, 25), sierpień (1, 8, 16, 22, 29), wrzesień (5, 12, 19, 26), październik (3, 10, 17, 24, 31), listopad (7, 14, 21, 28), grudzień (5, 12, 19, 27); 
 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30).

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2019 rok: 29 marca oraz 27 września.  

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 27.11.2019 r. w godz. 08:00-14:00: 
18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS