Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne powyżej 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic: 
1. Maja, 3. Maja, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Narutowicza,
pl. Kilińskiego, pl. Targowy, Targowa.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27), 
  marzec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
  kwiecień (3, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
  maj (245, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  czerwiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  lipiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31), 
  sierpień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), 
  wrzesień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  październik (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  listopad (2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  grudzień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29);

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  luty (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2023 rok: 
  styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
  marzec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), kwiecień (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
  maj (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), czerwiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  lipiec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), sierpień (1, 4, 8, 11, 16, 18, 22, 25, 29), 
  wrzesień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), październik (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  listopad (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), grudzień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 27, 29);

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), luty (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (4, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (2, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);

 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28);

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 7, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28);

 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29);

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 8 marca*, 12 lipca*29 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Baczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego, Kamienna, Lechonia,
Leśmiana, Parzęczewska, Staffa, Tuwima, Witkacego.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27),
  marzec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
  kwiecień (3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
  maj (2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  czerwiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  lipiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31), 
  sierpień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), 
  wrzesień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  październik (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  listopad (2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  grudzień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29);
 • 2024 rok:
  styczeń (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  luty (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2023 rok:
  styczeń (3, 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
  marzec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), kwiecień (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
  maj (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), czerwiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  lipiec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),  sierpień (1, 4, 8, 11, 16, 18, 22, 25, 29), 
  wrzesień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), październik (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  listopad (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), grudzień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 27, 29);
 • 2024 rok:
  styczeń (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), luty (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 9, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28);
 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29); 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (2, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (2, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);
 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28); 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 2 marca*, 3 lipca*8 grudnia*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Piłsudskiego, 
Emilii Plater, Rembowskiego, Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Szczawińska. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27), 
  marzec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
  kwiecień (3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
  maj (2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  czerwiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  lipiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
  sierpień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), 
  wrzesień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  październik (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  listopad (2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  grudzień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29);
 • 2024 rok:
  styczeń (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  luty (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2023 rok: 
  styczeń (3, 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
  marzec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), kwiecień (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
  maj (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), czerwiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  lipiec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), sierpień (1, 4, 8, 11, 16, 18, 22, 25, 29), 
  wrzesień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), październik (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  listopad (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), grudzień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 27, 29);
 • 2024 rok:
  styczeń (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), luty (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 9, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28);
 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29); 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (2, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (2, 8, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);
 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28); 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 16 marca*, 1 sierpnia*5 grudnia*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym

REJON 4
Wykaz ulic:
 Cezaka, Chemików, Kolejowa, Koszarowa, Milenijna, 
Powstańców Śląskich, Łódzka, Śniechowskiego, Traugutta. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2023 rok: 
  styczeń (2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  luty (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27),
  marzec (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
  kwiecień (3, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
  maj (2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  czerwiec (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
  lipiec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31), 
  sierpień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30), 
  wrzesień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
  październik (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
  listopad (2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29),
  grudzień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29);

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31),
  luty (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28); 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER:  

 • 2023 rok: 
  styczeń (3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31), luty (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28),
  marzec (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31), kwiecień (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
  maj (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), czerwiec (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
  lipiec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28), sierpień (1, 4, 8, 11, 16, 18, 22, 25, 29), 
  wrzesień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), październik (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31),
  listopad (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28), grudzień (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 27, 29);

 • 2024 rok:
  styczeń (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
  luty (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27);

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2023 rok: 
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22), marzec (1, 8, 15, 22, 29),
  kwiecień (5, 12, 19, 26), maj (4, 10, 17, 24, 31), czerwiec (7, 14, 21, 28),
  lipiec (5, 12, 19, 26), sierpień (2, 9, 16, 23, 30), wrzesień (6, 13, 20, 27),
  październik (4, 11, 18, 25), listopad (28, 15, 22, 29), grudzień (6, 13, 20, 27);

 • 2024 rok:
  styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28); 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2023 rok: 
  styczeń (5, 12, 19, 26), luty (2, 9, 16, 23), marzec (2, 9, 16, 23, 30),
  kwiecień (6, 13, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 7, 15, 22, 29),
  lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28),
  październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28);

 • 2024 rok:
  styczeń (4, 11, 18, 25), luty (1, 8, 15, 22, 29);

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2023 rok: 29 marca*, 19 lipca*30 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym 

Harmonogramy odbioru odpadów w aplikacji mobilnej - wygodny kalendarz wywozu odpadów


Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) Od godz. 20:00 dnia 03.10.2023 do godz. 03:00 dnia 04.10.2023 r....
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS