Menu główne

mDokument nazwany mTożsamość

Grafika informacyjna - obywatel.gov.pl
Date of publication: 
08.01.2019
mDokument nazwany mTożsamość

Uprzejmie zachęcam do uwzględniania "publicznej aplikacji mobilnej", zwanej dalej aplikacją mObywatel, jako narzędzia pozwalającego na weryfikację tożsamości osób odwiedzających instytucje. Aplikacja ta została opracowana i jest udostępniana przez Ministerstwo Cyfryzacji celem zapewnienia obywatelom możliwości posługiwania się mDokumentami, czyli dokumentami przechowywanymi i obsługiwanymi przy użyciu nowoczesnych telefonów komórkowych. 

Z dniem 11 września 2018 r. użytkownicy aplikacji mObywatel otrzymali możliwość pobrania i posługiwania się mDokumentem nazwanym mTożsamość. Dokument ten zawiera dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości osoby legitymującej się przy użyciu aplikacji mObywatel. Bezpieczeństwo weryfikacji osób legitymujących się mTożsamością, wynika w szczególności z faktu, iż każda osoba, której wydano taki mDokument została uprzednio uwierzytelniona przy użyciu profilu zaufanego, czyli środka identyfikacji elektronicznej wydawanego w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej administrowanym przez Ministra Cyfryzacji. Ponadto, dane zawarte w mTożsamości są przechowywane na telefonie komórkowym w zaszyfrowanej formie, co wyklucza możliwość skopiowania i przeniesienia tego mDokumentu na inny telefon i posługiwania się nim przez osoby do tego nieuprawnione. 

Wygląd mdokumentu w telefonieAplikacja mObywatel pozwala na okazanie mTożsamości na ekranie telefonu komórkowego oraz na przekazanie tego mDokumentu na telefon komórkowy innej osoby celem umożliwienia tej osobie zapoznania się z tym dokumentem oraz sprawdzenia autentyczności i pochodzenia tego mDokumentu, co w rezultacie pozwala na potwierdzenie tożsamości użytkownika tej aplikacji. 

W przypadku okazania mTożsamości na ekranie telefonu komórkowego o autentyczności tego mDokumentu świadczą takie elementy wizualne jak:

  1. animowany element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę, 
  2. dynamiczny element graficzny, imitujący hologram o kształcie godła Rzeczpospolitej Polskiej, o kolorystyce zmieniającej się zależnie od kąta nachylenia telefonu komórkowego, 
  3. element graficzny, umiejscowiony w tle tego mDokumentu, imitujący znak wodny stylizowany na rysunek orła białego z godła Rzeczpospolitej Polskiej. 

Każdy może dokonać weryfikacji mTożsamości przy użyciu własnego telefonu komórkowego. Konieczne jest zainstalowanie w tym celu aplikacji mObywatel lub aplikacji mWeryfikator. Aplikacje te pozwalają na odebranie mTożsamości, przekazanej przy użyciu transmisji bezprzewodowej, przez osobę legitymująca się tym mDokumentem, a następnie zapoznanie się z tym mDokumentem oraz zweryfikowanie certyfikatów, jakimi został on opatrzony przy użyciu mechanizmów zaimplementowanych przez Ministra Cyfryzacji. Weryfikacja wspomnianych certyfikatów pozwala na potwierdzenie autentyczności, pochodzenia oraz ważności mTożsamości. 

Podstawę prawną dla publicznej aplikacji mobilnej mObywatel stanowią przepisy art. 19e-19j ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), które weszły w życie 11 września 2018 r. 

(...) Zastrzec należy, że mTożsamość nie może być wykorzystywana w sytuacji, gdy przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie dokumentu tożsamości, czyli na przykład na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Jednakże w pozostałych przypadkach, kiedy katalog dokumentów wymaganych w celu stwierdzenia tożsamości nie został określony, w celu stwierdzenia tożsamości osoby może być wykorzystywana mTożsamość.

Uprzejmie informuję, że informacje dotyczące aplikacji mObywatel i mWeryfikator, a także dokumentu mTożsamość, udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji, w dziale Publiczna aplikacja mobilna .

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i ul. Kolorowej

W dniach od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A. Struga (od ronda Sybiraków do ul. Kolorowej) oraz w ul. Kolorowej (od ul. A. Struga w kierunku...
18452
Usuń

Przebudowa ul. Łąkowej - wyłączenie z ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji inwestycji - ul. Łąkowa w Zgierzu została wyłączona z ruchu do dnia 31.10 2019 r. ...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS