Menu główne

Warto wiedzieć

 

Uwaga!

 • właściciele zagubionych zwierząt, 
 • osoby, które zauważyły niepokojące sytuacje z udziałem zwierząt, 
 • osoby chcące adoptować zwierzę, 

Wszelkie sytuacje związane z: 

 • poszukiwaniem zaginionego zwierzęcia, 
 • znalezieniem zwierzęcia pozostającego bez opiekuna, 
 • wypadkami z udziałem zwierząt (w tym dzikich), 
 • zauważeniem wałęsającego się zwierzęcia, 
 • zauważoną sytuacją porzucenia lub zanęcania się nad zwierzęciem, 
 • chęcią adopcji zwierzęcia, 
 • potrzebą uśpienia ślepego miotu, 
 • potrzebą sterylizacji/kastracji lub leczenia kotów wolno żyjących, 
 • odbiorem zwierzęcia, któremu gmina zapewniła opiekę, 
 • innymi niż ww. sytuacjami z udziałem zwierząt (w tym dzikich, kotów wolno żyjących, itp.) 

należy bezzwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu, dzwoniąc pod numery tel. 

 • 986
 • 42 716 44 58 (całodobowo). 

We wszystkich sprawach dotyczących kwestii zwierząt można zwracać się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza (95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16) 

 • w godz. pracy urzędu:
  poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00;
  wtorek 8:00-17:00 oraz piątek 8:00-15:00 
  • pok. 222 - tel. 42 714 31 51, 
  • pok. 216 - tel. 42 714 32 18, 
 • lub e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl. 

Opiekę wyłapanym na terenie miasta Zgierza bezdomnym zwierzętom (w szczególności psom i kotom) zapewnia Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA znajdujący się w miejscowości Jasionka przy ul. Skośnej 15 - tel. 501 232 300: 

 • Na stronie internetowej schroniska JASIONKA publikowane są zdjęcia i opisy zwierząt odłowionych na terenie miasta Zgierza.  
 • Schronisko bezpośrednio prowadzi adopcję przebywających tam zwierząt bezdomnych z terenu miasta Zgierza. 
 • Schronisko zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem osobie chcącej je adoptować. 
 • Zwierzęta wydawane do adopcji są wysterylizowane/wykastrowane (z zastrzeżeniem przypadku zwierząt młodych lub co do których wydane są przez lekarza weterynarii przeciwwskazania do sterylizacji/kastracji).

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miast Zgierza zajmuje się: 

Ważne: 

 • Wyłapane zwierzęta (w szczególności psy i koty) mogą czasowo przebywać w miejscu tymczasowego przetrzymywania w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. 
 • Wyłapane zwierzęta gospodarskie mają zapewnioną opiekę w gospodarstwie rolnym w Zgierzu przy ul. Czerwonej 24. 
 • Jeżeli właściciel chce odebrać swoje zwierzę, któremu gmina zapewniła opiekę musi najpierw skontaktować się ze Strażą Miejską w Zgierzu. 
 • Leczenie, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących zapewnia Centrum Weterynaryjne Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. Jeżeli ktoś zauważy potrzebę pomocy takiemu kotu winien zgłosić taką sytuację do Straży Miejskiej. Chętnie przyjmowana będzie pomoc w odłowieniu takiego kota. Straż Miejska dysponuje kontenerami oraz żywołapkami. 
 • Osoby chętne do pomocy przy dokarmianiu kotów wolnożyjących winny zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Gmina kupuje i wydaje Wolontariuszom karmę dla kotów wolnożyjących. 
 • Osoby, które chcą uśpić ślepy miot, powinny zgłosić się bezpośrednio do Centrum Weterynaryjnego Jacka Szulca, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. 
 • Mieszkańcy miasta Zgierza mogą skorzystać z nieodpłatnych zabiegów:
  • sterylizacji/kastracji samic (psa/kota)
  • znakowania psów oraz kotów 
  w limitach wyznaczonych na dany rok kalendarzowy. Zabiegi wykonywane są w Centrum Weterynaryjnym Jacka Szulca (ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu).

Pamiętaj! 

 1. Osoby, które podejrzewają, iż spotkane przez nie na terenie miasta Zgierza zwierzę może być bezdomne, nie powinny same wyłapywać zwierząt, należy taką sytuację zgłosić do Straży Miejskiej w Zgierzu. 
 2. Przyjęcie zgłoszenia przez Straż Miejską o bezdomnym zwierzęciu udokumentowane zostaje przez sporządzenie protokołu przyjęcia zgłoszenia o zwierzęciu bezdomnym. 
 3. Nie należy przyprowadzać zwierząt do siedziby Straży Miejskiej. Osoba, która przyprowadzi zwierzę do siedziby Straży Miejskiej winna udokumentować lub uwiarygodnić bezdomność zwierzęcia, które znajduje się pod jej opieką. 
 4. W przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia przez osobę nieletnią, fakt ten musi być potwierdzony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego członka najbliższej rodziny. 
 5. Straż Miejska może odmówić podjęcia działań zmierzających do wyłapania zwierzęcia w przypadku: 
  • braku miejsca w schronisku dla zwierząt, 
  • gdy zwierzę bezdomne lub wolno żyjące zostało znalezione poza terenem Gminy.

Podstawa prawna:  

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz (o programie). 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS