Menu główne

ZGIERSKIE KAZIUKI 2006

PIERWSZA W TYM ROKU IMPREZA PLENEROWA W ZGIERZU

W dniach 4 - 5 marca 2006 roku odbędzie się druga edycja imprezy plenerowej pn. "ZGIERSKIE KAZIUKI". Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta Zgierza i Urząd Gminy Zgierz. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, który na organizację imprezy przekazał dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.

Jednym z ważniejszych elementów uroczystości będzie JARMARK KAZIUKOWY, w którym udział wezmą goście z Wileńszczyzny - Rejon Soleczniki i przedstawiciele powiatów województwa łódzkiego.
Jarmark Kaziukowy to przedsięwzięcie przybliżające mieszkańcom naszego regionu bogaty folklor Ziemi Wileńskiej, tradycje oraz twórców i popularyzatorów kultury ludowej. Jest to wydarzenie artystyczne służące przede wszystkim prezentacji polskich zespołów regionalnych z Wileńszczyzny, produktów kresowych i przy okazji naszych regionalnych. Ideą przedsięwzięcia jest przybliżenie mieszkańcom województwa łódzkiego kultury Wileńszczyzny przy jednoczesnym uwypukleniu walorów kulturowych regionu. Tegoroczna edycja Jarmarku Kaziukowego to także możliwość zaprezentowania i sprzedaży własnych wyrobów, jak również promocja rodzimego regionu.

Program imprezy "ZGIERSKIE KAZIUKI"

4 marca 2006 r.

  • godz. 11.00 -15.00 - Plac Jana Pawła II
    JARMARK KAZIUKI - podczas Jarmarku odbędzie się prezentacja i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego z Wileńszczyzny i regionu łódzkiego. Na stoiskach będzie można kupić słynne palmy wileńskie, serca piernikowe, wyroby z drewna, obwarzanki smorgońskie, chleb i inne smakołyki z Wileńszczyzny i regionu. Na placu ustawiona będzie zagroda wiejska z wileńskiego Rejonu Soleczniki.
  • godz. 18.00 - sala Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia", ul. Łęczycka 2
    Występ zespołu Pieśni i Tańca "SOLCZANIE"

5 marca 2006 r.

  • godz. 16.00 - sala Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Szczawinie
    Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie" i Zespołu "Szczawiniacy"

- Wizyta gości z Wileńszczyzny nie jest pierwszą w Zgierzu. Wileńskie akcenty w Zgierzu są coraz silniejsze. Gościliśmy już "Kapelę Wileńska", poetę Aleksandera Śnieżko, grupę plastyczną "Elipsa", Rimantasa Salnę - dyrektora Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie (19 maja 2004 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy tym Muzeum a Muzeum Miasta Zgierza) i pieśniarkę Annę Poźlewicz. W Zgierzu odsłonięto także tablicę poświęconą 60. rocznicy wileńskiej akcji "Ostra Brama". Naszym zamierzeniem jest, aby w tych dniach ulice Zgierza przypominały tym wszystkim, którzy kochają Wilno i Kresy Wschodnie, duch i atmosferę Wilna. Mając na uwadze ubiegłoroczne zainteresowanie imprezą, w tym roku postanowiliśmy nadać jej charakter regionalny. Już w tej chwili mamy potwierdzenie udziału gości z powiatu zduńskowolskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i poddębickiego. Jestem przekonany, że tak jak było to w roku ubiegłym zgierzanie i mieszkańcy regionu licznie odwiedzą stoiska, a także wezmą udział w części artystycznej imprezy - informuje Krzysztof Kwiatkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS