Menu główne

Usługa "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Zgierza

grafika
Date of publication: 
23.03.2022
Usługa "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Zgierza

Od kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Zgierza świadczona będzie usługa "Mobilny Urzędnik", która ma zapewnić kontakt z Urzędem osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Usługa skierowana jest do tych Mieszkańców, którzy z różnych przyczyn sami nie mogą dotrzeć do urzędu, czyli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku 65+, mających problemy z poruszaniem się, będących opiekunami osób zależnych. Mobilny Urzędnik przyjedzie do takiego mieszkańca, pomoże wypełnić wniosek i dostarczy go do urzędu. 

Chęć skorzystania z usługi należy zgłaszać: 

 • telefonicznie pod numerem: 42 714 31 49

 • elektronicznie wysyłając e-mail na adres: mobilny@umz.zgierz.pl

 • elektronicznie korzystając z rezerwacji internetowej wizyty "Mobilnego Urzędnika": link do kalendarza wizyt  
 • osobiście (przez osobę trzecią): w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16 - parter). 

  Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 
  - poniedziałek, środa i czwartek 8:00-16:00, 
  - wtorek 8:00-17:00, 
  - piątek 8:00-15:00. 

Usługa "Mobilnego Urzędnika" realizowana będzie w czwartki w godzinach 10:00-15:00, w granicach administracyjnych miasta Zgierza (usługa jest bezpłatna). 

Podczas dokonywania zgłoszenia o potrzebie skorzystania z pomocy Mobilnego Urzędnika, należy wyjaśnić czego dana sprawa dotyczy, podać swoje dane, a także numer kontaktowy. Zgłoszenie zostanie przekazane pracowników merytorycznemu, który umówi termin wizyty i ustali sposób załatwienia sprawy. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom, wizyty w ramach "Mobilnego Urzędnika" będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę, wówczas podane zostanie nazwisko pracownika, który w dniu wizyty wylegitymuje się legitymacją służbową oraz identyfikatorem. 

Zakres usług świadczonych w ramach usługi "Mobilny Urzędnik": 

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
 • odbiór dowodu osobistego, 
 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 
 • złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 
 • złożenie informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, 
 • złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.  

Osoby uprawnione do skorzystania z usługi "Mobilny Urzędnik": 

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, 
 • w wieku 65+, 
 • będące osobami zależnymi 15+, 
 • osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do urzędu, 
 • będące opiekunami faktycznymi osób zależnych, 
 • będące opiekunami pieczy zastępczej. 

Zarządzenie nr 129/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Zgierza. 

Źródło: Urząd Miasta Zgierza


Od września 2023 roku można skorzystać z usługi rezerwacji internetowej wizyty "Mobilnego Urzędnika" - link do kalendarza wizyt 

Zarządzenie nr 375/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia usługi rezerwacji internetowej wizyty "Mobilnego Urzędnika". 


Aktualizacja: 26.09.2023 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS