Menu główne

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021 - wersja skrócona

grafika
Date of publication: 
31.05.2022
Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021 - wersja skrócona

Artykuł stanowi skróconą, dostępną opinii publicznej wersję Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021. Dokument w pełnym wydaniu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedłożony radnym jako obowiązkowe podsumowanie rocznego działania organu wykonawczego gminy, którym jest Prezydent Miasta Zgierza. 

Czym jest raport o stanie gminy? Prezydent Miasta Zgierza ma ustawowy obowiązek przedstawić do końca maja każdego roku radnym Gminy Miasto Zgierz raport o jej stanie. W dokumencie znajduje się podsumowanie działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza. 

Czym jest Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz?

 • sprawozdanie z działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza, 
 • informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza wynikających z porozumień z innymi jednostkami, 
 • finanse, inwestycje, ochrona środowiska wskazane w ankiecie przez mieszkańców jako najważniejsze sprawy z życia Miasta. 

Finanse gminy w roku 2021 

Finanse gminyWydatki: 329 229 905,77 zł 

 • wydatki bieżące: 276 610 892,85 zł, 
 • wydatki majątkowe (inwestycje): 52 619 012,92 zł. 

Dochody: 315 258 651,22 zł 

 • dochody bieżące: 288 949 237,64 zł, 
 • dochody majątkowe: 26 309 413,58 zł. 

Dochody wyższe w stosunku do 2020 roku o 16 285 025,00 zł. 

Deficyt budżetowy: 13 971 254,55 zł, ale tylko w związku z realizacją inwestycji. 

Zadłużenie całkowite: 65 248 132,96 zł (20,7% wykonanych dochodów ogółem za rok 2021). 

Wyemitowane obligacje na kwotę 16 mln zł, ale tylko na realizację inwestycji w kwocie ponad 52 mln zł, jednych z największych w historii miasta. 

Mimo pandemii, wciąż inwestujemy! 

inwestycjeNajważniejsze inwestycje w roku 2021: 

 • powrót połączenia tramwajowego Gminy Miasto Zgierz z Miastem Łódź, 
 • projekt i budowa ścieżki rowerowej wraz z systemami "Bike & Ride" oraz "Park & Ride", 
 • modernizacja Hali Sportowej MOSIR w Zgierzu, 
 • poprawa funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu, 
 • przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu, 
 • przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz, 
 • rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - szlakiem architektury włókienniczej, 
 • rewitalizacja obiektu "Starego Młyna" w Zgierzu, 
 • rewitalizacja przestrzeni Parku Miejskiego w Zgierzu, 
 • Zgierskie Centrum Seniora. 

Działania zabezpieczające środowisko przed negatywnym oddziaływaniem składowisk 

W 2021 roku podjęto następujące działania: 

 • z końcem sierpnia 2021 r. Gmina Miasto Zgierz zakończyła prowadzenie i finansowanie, trwającego od czerwca 2018 r. odbioru odcieków ze składowiska przy ul. Miroszewskiej, występując do Starosty Zgierskiego jako reprezentanta Skarbu Panstwa o jego przejęcie; 
 • mimo, iż formalnie kwestie prowadzenia ww. składowisk odpadów nie podlegają organowi wykonawczemu gminy, Prezydent Miasta Zgierza kierował wnioski o wpisanie rekultywacji składowisk po byłych ZPB "Boruta" do opracowywanych zarówno przez struktury rządowe, jaki samorządowe planów i programów (m.in. Krajowego Planu Odbudowy), w oparciu o które gmina lub inny wykonawca rekultywacji mogliby pozyskać środki finansowe;  
 • w związku ze składanymi m. in. przez władze miasta Zgierza wnioskami o uruchomienie przez władze państwa procedur i funduszy dedykowanych działaniom potrzebnym do przeprowadzenia względem określenia stanu i potrzeb dla zabezpieczenia i rekultywacji ww. składowisk, procedowany jest projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. 

Pandemia - zdrowie i bezpieczeństwo 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności, które najbardziej były widoczne w roku 2020. Jednak na terenie miasta Zgierza w roku 2021 szereg działań związanych z pandemią musiało być nadal kontynuowanych. 

Wybrane działania przeciw pandemii w roku 2021: 

 • z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza zorganizowano Powszechny Punkt Szczepień, 
 • wydawanie rozlicznych decyzji, zarządzeń i instrukcji w przedmiocie działań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii, 
 • prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców Zgierza, 
 • regularna dezynfekcja we wszystkich budynkach, należących do Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych - m.in. w placówkach oświatowych, dla bezpieczeństwa dzieci. 

Czy wiesz, że w Zgierzu... 

dane populacyjneNajważniejsze dane populacyjne za rok 2021 

 • liczba mieszkańców miasta: 51.500 osób, 
 • Zgierz zajmował powierzchnię 42.326.341 m2
 • mieliśmy ok. 22 tys. działek, 
 • około 20.162 budynków oraz ok. 8.717 lokali użytkowych, 
 • 187 zabytków, 
 • 164 km dróg - w tym: 90 km dróg gruntowych, 
 • 5572 uczniów, 1703 dzieci przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych, 
 • 7533 kart seniora, w tym 348 w samym 2021 roku, 
 • 21.882 ton wyrzuconych śmieci. 

Co dobrego w budżecie miasta Zgierza w 2021 roku, mimo pandemii: 

 • kontynuacja jednych z największych inwestycji w historii miasta, 
 • wzrost dochodów z PIT o ponad 5 milionów w stosunku do zakładanych, 
 • dodatkowe wsparcie centralne w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie blisko 11 milionów zł, 
 • wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie ponad 12 milionów zł. 

Pełna wersja Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021 (składana przez Prezydenta Miasta na ręce radnych Rady Miasta Zgierza), jest ogólnie dostępnym dokumentem. Znaleźć ją można w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Do pobrania: 
Prezentacja raportu (pdf) (62.73MB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS