Menu główne

Arkadiusz Musierowicz

 

Jest drugim w kolejności zgierzaninem, który zrobił karierę naukową. Pierwszym był Adolf Pawiński. Lecz on wybrał inną dziedzinę i studia politechniczne. Ten kierunek studiów i pracy badawczej nie jest powszechnie znany przez ogół obywateli naszego miasta i kraju. Zasługi jednak naszego profesora są na tym odcinku naprawdę ogromne.

Arkadiusz Jan Musierowicz urodził się 12 stycznia 1894 r. w Zgierzu. Był synem Jana Musierowicza i Zuzanny z domu Kulesza. Średnią szkołę ukończył w Łodzi, przejściowo chodził do Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego. Studia rozpoczął w 1912 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, które przerywa wybuch I wojny światowej. Wznawia je dopiero w roku 1920. Dyplom magistra inżyniera chemika otrzymuje z wynikiem bardzo dobrym w 1923 r. Jego wykładowcami byli m.in. profesorowie: Skupiński, Niementowski, Kostanecki i I. Mościcki.

Ożenił się w 1925 r. z Antoniną Czarnecką. W latach 1922-1926 był asystentem w Katedrze Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymuje we wspomnianej Politechnice z jednoczesnym powołaniem na stanowisko adiunkta przy Katedrze Chemii Rolnej i Gleboznawstwa. Jako stypendysta naukowy, przeprowadzając studia naukowe, kolejno przebywa w Czechosłowacji, Niemczech i Szwajcarii. Habilituje się w 1933 r. Na Wydziale Rolniczo-Leśnym Politechniki Lwowskiej. W roku 1933 zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a po śmierci prof. Żółcińskiego zostaje kierownikiem Katedry, na której się habilitował.

Ówczesne prace profesora dotyczyły wartości niektórych nawozów fosforowych i potasowych oraz miału węgla brunatnego. Szczególnie cenne są badania właściwości fizyczno-chemicznych gleby, wnoszące do nauki o gleboznawstwie nowy pogląd na zagadnienia żyzności gleby. Od miesiąca października 1939 r. do czerwca 1941 r. był Kierownikiem Katedry Chemii Rolnej i Gleboznawstwa na wspomnianym powyżej Wydziale Politechniki Lwowskiej.

W czasie okupacji hitlerowskiej do maja 1944 r. był wykładowcą Kursów Rolniczych w Dublanach, zaś od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. pracuje w Instytucie Żywienia Roślin w Skierniewicach. W czasie okupacji był zaangażowany w nauczanie akademickie.

Od marca 1945 r. przejmuje kierowanie Katedrą Gleboznawstwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Okres pracy w SGGW, gdzie pracował do końca życia - był najbardziej twórczy. Jako doświadczony badacz przystąpił do syntetycznego opracowania właściwości fizyko-chemicznych gleby.

Wydał z dziedziny chemii rolnej dwa podręczniki, pierwszy dotyczył nawozów gospodarskich, drugi nawozów mineralnych. Najbardziej znaczące są monografie profesora i jego współpracowników: "Gleby województwa warszawskiego" i "Gleby województwa łódzkiego", a ponadto "Gleboznawstwo ogólne". Znana była również działalność Arkadiusza Musierowicza w dziedzinie kartografii. Brał on udział w opracowywaniu map gleb polskich w dwóch skalach. Był również współredaktorem mapy Europy.

Jako przewodniczący komisji był niezwykle czynnym w opracowywaniu klasyfikacji i nomenklatury gleb Polski. Zajmował się również organizacją zjazdów gleboznawczych w Polsce, uczestniczył w międzynarodowych konferencjach oraz Kongresie Gleboznawczym w Paryżu - 1956 r.

Dorobek naukowy prof. A. Musierowicza jest ogromny, wynoszący około 200 pozycji opublikowanych, w tym około 10 podręczników. W 1958 r. został powołany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, a także był członkiem Akademii Nauk Rolniczych ZSRR.
Otrzymał dwukrotnie nagrody państwowe II stopnia. Poza tym odznaczony był Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w Warszawie w 1966 roku i tam został pochowany. Żyjąc, utrzymywał cały czas stałą więź z zamieszkałą w Zgierzu rodziną.

Szczepan Mikołajczyk
"Wybitni Zgierzanie - z urodzenia i z wyboru"
Fundacja Muzeum Miasta Zgierza
Zgierz 1994

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19890
Usuń

Ostrzeżenie: Przymrozki

Przymrozki (stopień zagrożenia 1) od godz. 00:00 dnia 04.04.2020 do godz. 06:00 dnia 05.04.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS