Menu główne

Bon energetyczny 2024

grafika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji: 
21.06.2024
Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody za 2023 rok nie przekraczają kwoty:

 • 2500 zł - dla gospodarstw 1-osobowych;
 • 1700 zł na osobę - dla gospodarstw wieloosobowych z dochodami.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie wypłacany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie zmniejszana o kwotę tego przekroczenia. W sytuacji w której wysokość bonu energetycznego ustalona z zastosowaniem zasady "złotówka za złotówkę" jest niższa niż 20 zł – bon energetyczny nie przysługuje (świadczenie może wynieść minimalnie 20 zł). 

Wniosek o wypłatę bonu należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu:

 • osobiście: w Dziale Świadczeń MOPS przy ulicy Łęczyckiej 24 w Zgierzu (tel. 42 716 71 94),
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą tradycyjną: wysyłając na adres MOPS: 95-100 Zgierz, ul. Długa 56. 

Uwaga: wnioski złożone po dniu 30 września 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej in. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierz


 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS