Menu główne

Dotacje dla organizacji pozarządowych na wydarzenia kulturalne i edukacyjne

grafika
Data publikacji: 
01.07.2021
Dotacje dla organizacji pozarządowych na wydarzenia kulturalne i edukacyjne

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 • popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego w setną rocznicę ich urodzin;
 • popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin;
 • rola i znaczenie Witolda Pileckiego oraz kard. Stefana Wyszyńskiego dla niepodległości i tożsamości Polski w 120 rocznicę ich urodzin.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl;
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 360 000 zł;
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 35 000 zł;
 • wymagany wkład własny - 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania);
 • nabór ofert trwa do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59;
 • do 30 lipca 2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl;
 • rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 września 2021 r.
 • zadania można realizować od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny.

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę;
 • w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty "Zestawienie kosztów realizacji zadania" przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty "Inne informacje" prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych;
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty "Zestawienie kosztów realizacji zadania" przekraczają 10% wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty "Inne informacje" prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych. 

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22516
Usuń

Od 1 lipca zamknięta dla ruchu ul. Łódzka przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ul. 1 Maja w Zgierzu wystąpią utrudnienia w ruchu. Z dniem 1 lipca...
21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS