Menu główne

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

logo
Data publikacji: 
03.01.2022
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 oraz wniesienia opłaty za korzystanie w 2022 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Prezydent Miasta Zgierza podjął decyzję o ograniczeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zgierza. Przewiduje się osobiste stawiennictwo w Urzędzie (jedynie w szczególnych sprawach), jednak każda z wizyt musi być wcześniej umówiona z pracownikiem Urzędu telefonicznie lub mailowo.

W związku z powyższym złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok (celem jego wstępnej weryfikacji) w obecności pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej, możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym po numerem telefonu: 42 714 31 42.

W oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania opłaty dodatkowej, bądź możliwością wygaśnięcia (utraty) zezwolenia.

Dodatkowe informacje:

  • Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść w ustawowym terminie, na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr konta: 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107. W opisie wpłaty należy podać: "nazwę przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty".
  • W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
  • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w wyżej wymienionym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
  • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Działalności Gospodarczej
95-100 Zgierz
plac Jana Pawła II nr 16 (pokój 117)

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS