Menu główne

Inwestycji przy ul. Twardej nie będzie

wjazd na posesję przy ul. Twardej
Data publikacji: 
28.09.2022
Inwestycji przy ul. Twardej nie będzie

Nie powstanie kontrowersyjna inwestycja przy ul. Twardej w Zgierzu. Przedsiębiorca, który przez dwa lata walczył o decyzję środowiskową na budowę instalacji przetwarzania odpadów płynnych, wycofał swój wniosek. Jak się dowiadujemy, powodem tej decyzji była surowość warunków do spełnienia, jakie narzucał Urząd Miasta Zgierza. 

Przypomnijmy: jeśli przedsiębiorca chce gdzieś budować instalację zawsze znacząco oddziałującą na środowisko musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w której - po obowiązkowych uzgodnieniach z ustawowo wskazanymi organami m.in. inspektorem sanitarnym, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, wodami polskimi i marszałkiem - organ wykonawczy władzy lokalnej zawiera warunki, jakie mają być zachowane w czasie budowy oraz późniejszej eksploatacji takiego przedsiębiorstwa. 

Dlaczego inwestor się wycofał? 

W przypadku inwestycji przy ul. Twardej warunki do jakich dążył Urząd Miasta Zgierza okazały się zbyt surowe do spełnienia. Dlatego wniosek został wycofany. 

- Na skutek wezwań do złożenia wyjaśnień, uszczegółowienia budzących wątpliwości zapisów, wskazania rozwiązań w zakresie emisji zorganizowanej do powietrza, a także warunków dotyczących ochrony wody czy gleby, których wskazania zażądaliśmy w toku postępowania, a którym jak się okazało inwestor nie był w stanie sprostać i wycofał swój wniosek - wyjaśnia Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. – Zatem inwestycja nie obroniła się i nie będzie miała szans realizacji. Stało się to jeszcze przed zakończeniem całej procedury, która była na etapie rozpatrzenia licznych uwagi i wniosków złożonych przez mieszkańców, a jeszcze przed faktycznym ich ewentualnym wykorzystaniem w toku postępowania. Sprawa zostaje zamknięta przez wydanie decyzji umarzającej toczące się od 2020 roku postępowanie administracyjne. 

pismo o wycofaniu wniosku do Urzędu Miasta Zgierza

Inwestor, firma EKO LAND ponad dwa lata temu (luty 2020 roku) złożył w Urzędzie Miasta Zgierza wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Przy ul. Twardej w Zgierzu zamierzał ulokować instalację przetwarzającą odpady niebezpieczne, m.in. zużyte oleje silnikowe. Procedura rozpatrywania wniosku trwała tak długo, bo przedłożone dokumenty były dokładnie analizowane, żądano licznych wyjaśnień i uzupełnień. Po zakończeniu ich uzgadniania i opiniowania przez zewnętrzne instytucje środowiskowe, przyszedł czas na procedurę uzyskania stanowiska mieszkańców w trybie udziału społeczeństwa w postępowaniu. Mieszkańcy miasta licznie przedstawiali swoją dezaprobatę do zamierzeń inwestora. 

Surowe warunki dla inwestorów

Decyzja Prezydenta umarzająca postępowanie

Prawo w Polsce tak stanowi, że docelowo powołane do tego celu instytucje (m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) opiniują przedłożone przez inwestora dokumenty dotyczące inwestycji, a następnie - mocą nadanych uprawnień - mają kontrolować wypełnianie nałożonych warunków, zarówno na etapie budowy inwestycji, jak i jej późniejszego użytkowania. Zanim jednak to nastąpi, w procesie analizy złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odbywa się dokładna, bezstronna weryfikacja dokumentów. Tak było i w tym przypadku: Prezydent Miasta Zgierza, prowadzący na wniosek inwestora postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie zamierzonej inwestycji, która może oddziaływać na środowisko, działa w sposób holistyczny, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe oddziaływania. Można powiedzieć, że dmucha na zimne.

- Zawsze podobne inwestycje są bardzo kategorycznie rozpatrywane przez Miasto - stanowczo twierdzi Przemy sław Staniszewski. - Stawiane inwestorowi warunki mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, co nie znaczy, że procesy inwestycyjne, podejmowane i prowadzone w sposób właściwy oraz legalny, nie mogą być realizowane w przestrzeni miejskiej. - informuje prezydent.

Jednakże przy każdej podobnej inwestycji Miasto żąda spełniania nie tylko warunków obligatoryjnych, ale także tych fakultatywnych (czyli takich, które niekoniecznie dla danej inwestycji mogłyby być wymagane).

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł za tonę):
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS