Menu główne

Jan Baszczyński

 

Prof. zw. dr hab. n. med. - ur. 07.01.1933 r. w Zgierzu

specjalista: pediatra, kardiolog

główne kierunki działalności naukowej i specjalności: kardiologia dziecięca (zaburzenia czynnościowe, zaburzenia rytmu, nadciśnienie, prewencja miażdżycy), pediatria, kardiologia

miejsce pracy i stanowisko: Wojskowa Akademia Medyczna, Katedra i Klinika Pediatrii w Łodzi - kierownik Katedry Pediatrii i Kliniki (płk WP)

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia - Akademia Medyczna w Łodzi (1957); dr - AM (1966); dr hab.- WAM (1972); prof. (tytuł) - 1981; prof. zw. (tytuł) - 1989

całkowita liczba publikacji: 379, w tym książek - 4; patenty - 1; liczba wypromowanych doktorów - 18

specjalizacje: specjalizacja I st. - pediatria - Urząd Miejski Łodzi (1962); specjalizacja II st. - pediatria - Urząd Wojewódzki Łodzi (1966); kardiologia CMKP, Warszawa (1974)

najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: naczelny specjalista - konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. pediatrii (od 1977); konsultant wojewódzki ds. pediatrii i medycyny szkolnej dla woj. Łódzkiego (1983-1999); członek Kom. Red. "Folia Medica Lodziensia" (od 1994); członek Rady Programowej "Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica" (od 1998)

najważniejsze wyróżnienia: Fellow of the Scientific Council of International College of Angiology (F.I.C.A) z wyboru (od 1992), NY, USA; członek International Union of Angiology (od 1984) z wyboru, USA; Nagroda Główna Atena'95 za najlepszą książkę, Akad. "Pediatria" red. B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński (1995, 1997, 2002); Odznaka Honorowa Zarządu Głównego Pol. Tow. Lekarskiego "Bene Meritus" za wybitne zasługi dla PTL (2001); styp. (visiting professor): Mayo Clinic (USA 1983), Med. Hoch Hannover (1991), Harv. Med. Sch., Boston (USA 1993)

przynależność do organizacji naukowych: członek Rady Oddz. Łódzkiego PAN (od 1993); Łódzkie Towarzystwo Naukowe - członek zwyczajny (od 1986); I Klub. Akad. Oddz. PAN (od 1988); Komitet Rozwoju Człowieka PAN - członek (1984-1991); Komisja Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu PAN (1984-1993)

inne informacje: rola układu autonomicznego w zab. czynnościowych układu krążenia, algorytm prewencji miażdżycy (Inter. Angio 1990, 9, 20); zastosowanie echokardiografii i reokardiografii u dzieci; członek The Research Board of Advisors of The American Biographical Institute (od 1995)

inne zainteresowania: muzyka poważna; turystyka wysokogórska

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń
www.zlotaksiega.helion.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS