Menu główne

Konsultacje społeczne: Analiza kosztów i korzyści autobusów zeroemisyjnych

logo MUK
Data publikacji: 
17.11.2021
Konsultacje społeczne: Analiza kosztów i korzyści autobusów zeroemisyjnych

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021, poz. 247) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110) zaprasza się do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Zgierzu autobusów zeroemisyjnych"

Z dokumentem można zapoznać się: 

  • w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu - ul. Plac Kilińskiego 7 (pok. 4), 95-100 Zgierz, w godzinach pracy MUK w Zgierzu (09:00-16:00); 
  • na stronie internetowej jednostki: www.muk.zgierz.pl
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza: bip.zgierz.pl

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać od 17 listopada do 8 grudnia 2021 r. 

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podany adres mailowy: biuro@muk.zgierz.pl
  • pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, ul. Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz, z dopiskiem: "Konsultacje AKK"; 
  • ustnie do protokołu w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu - ul. Plac Kilińskiego 7 (pok. 4), 95-100 Zgierz, w godzinach pracy MUK w Zgierzu (09:00-16:00). 

Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Zgierzu autobusów zeroemisyjnych" upływa w dniu 8 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Załączniki: 

Źródło: Miejskie Usługi Komunikacujne w Zgierzu (MUK Zgierz)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS