Menu główne

Kunicki Kornel

 

Kornel KunickiKornel Kunicki jest nauczycielem-instrumentalistą (w klasie akordeonu) oraz nauczycielem kształcenia muzycznego. 

Pracę zawodową rozpoczął 15.08.1962 r. w Łodzi. W 1970 r. na stałe związał się ze Zgierzem. Pierwszą pracę podjął tutaj w Społecznym Ognisku Artystycznym, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu utworzonej w 1973 r. W 1987 r. został dyrektorem tej szkoły i był nim nieprzerwanie do 2007 r. (do czasu formalnego przejścia na emeryturę). Równolegle od 1993 r., tj. od utworzenia, jest nieprzerwanie do dzisiaj dyrektorem Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza (strona szkoły), powstałej z inicjatywy zgierskich środowisk muzycznych w celu umożliwienia kontynuowania wykształcenia muzycznego w Zgierzu przez szczególnie uzdolnioną młodzież. Rok szkolny 2016/2017 jest 55 rokiem pracy dydaktycznej Dyrektora Kornela Kunickiego i zgodnie z zapowiedzią ostatnim rokiem jego pracy w zawodzie. Trudno wskazać w Zgierzu nauczycieli, którzy mieliby porównywalny staż pracy. 

Kornel Kunicki jest inicjatorem i organizatorem uznanych ogólnopolskich konkursów akordeonowych oraz innych konkursów muzycznych, zasłużonym nauczycielem zgierskiej młodzieży na polu kształcenia muzycznego, wychowawcą licznego pokolenia nauczycieli kontynuujących kształcenie dzieci i młodzieży w szkole muzycznej w Zgierzu. 

Stale współpracował z Urzędem Miasta Zgierza w zakresie popularyzowania życia muzycznego wśród mieszkańców Zgierza. Współorganizował koncerty i różnego rodzaju imprezy artystyczne, często z udziałem wybitnych artystów z Łodzi i z Polski. W 2007 r. Rada Miasta Zgierza, w uznaniu zasług Panu Kornela Kunickiego, nadała mu Srebrny Medal VII Wieków Zgierza. (Źródło: Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza). 

Zobacz też: 

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" dla Kornela Kunickiego został przyznany Uchwałą Nr XXXII/405/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS