Menu główne

"Mieszkanie za Remont" - nowatorski program najmu mieszkań komunalnych w Zgierzu

grafika “Mieszkanie za Remont”
Data publikacji: 
12.02.2024
"Mieszkanie za Remont" - nowatorski program najmu mieszkań komunalnych w Zgierzu

W Zgierzu można wynająć mieszkanie komunalne w zamian za wykonanie w nim remontu. Program "Mieszkanie za Remont", którego inicjatorem jest Prezydent Miasta Zgierza, działa od 2023 roku. Druga edycja rozpoczęła się w 2024 roku, przyjmowaniem wniosków od 12 lutego. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które ubiegają się o mieszkanie z gminnego zasobu lokalowego. 

Jak działa ten program?  

Projekt uchwały przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Zgierza (i zatwierdzony w lutym 2023 roku) daje szansę osobom, które znajdują się na liście oczekujących na najem mieszkania komunalnego od gminy. Osoby te mogą objąć w najem mieszkanie w zamian za wykonanie w nim remontu - z możliwością ubiegania się o rozliczenie części poniesionych nakładów. 

- Każda osoba, która jest na liście ubiegających się o mieszkanie, spełnia kryteria (określone w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie wynajmowania lokali od naszej Gminy, z marca 2021 roku) i nie ma wobec Miasta zaległości finansowych, może być objęta programem - powiedział Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza.

W pierwszej edycji programu na wynajem za remont przeznaczono dwadzieścia cztery lokale mieszkalne. Zainteresowanie nowatorską ofertą Miasta było bardzo duże.

Kto może skorzystać z programu?

Program "Mieszkanie za Remont" skierowany jest do szerszej grupy odbiorców. Oprócz osób znajdujących się na liście oczekujących na mieszkanie, mogą w niej brać udział również ci, którzy nigdy wcześniej nie wnioskowali o najem lokalu. Wystarczy spełnić tylko kilka warunków: zamieszkiwać na terenie Gminy Miasto Zgierz z zamiarem stałego pobytu, prowadzić gospodarstwo domowe i "centralizować swoje potrzeby" w naszym mieście, posiadać obywatelstwo polskie i spełnić określone kryterium zarobkowe (dochód wnioskodawcy powinien wynosić minimum 135% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 90% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym). 

W lutym 2024 roku, na początku drugiej edycji, do programu wytypowano 21 lokali w różnych lokalizacjach miasta Zgierza, o powierzchni użytkowej od 17,28 m² do 70,09 m², które mogą odpowiadać zróżnicowanym potrzebom mieszkańców.

Lista lokali mieszkalnych wytypowanych przez Gminę Miasto Zgierz do drugiej edycji programu "Mieszkanie za Remont":

 • ul. 1 Maja 23 m. 3; 
 • ul. 3 Maja 23 m. 1; 
 • ul. 3 Maja 25 m. 2; 
 • ul.  Aleksandrowska 21 m. 4; 
 • ul. Dąbrowskiego 2 m. 17; 
 • ul. Długa 100 m. 9; 
 • ul. Narutowicza 7 m. 4; 
 • ul. Narutowicza 30 m. 14; 
 • ul. Pietrusińskiego 15 m. 9; 
 • ul. Piłsudskiego 21 m. 17; 
 • pl. Jana Pawła II 19 m. 1; 
 • pl. Jana Pawła II 19 m. 2; 
 • pl. Jana Pawła II 19 m. 3; 
 • pl. Jana Pawła II 19 m. 16; 
 • ul. Popiełuszki 5 m. 3; 
 • ul. Reymonta 11 m. 5; 
 • ul. Rembowskiego 51 m. 11; 
 • ul. Słowackiego 2 m. 6; 
 • ul. Słowackiego 2 m. 14; 
 • ul. Szczawińska 10/12 m. 6 (bl. 2); 
 • ul. Słowackiego 2 m. 4.  

Gdzie znaleźć informacje o programie? 

Informacja o lokalach, powierzchniach i pomieszczeniach przeznaczonych do remontu lub adaptacji podawana będzie każdorazowo do publicznej wiadomości na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza oraz na stałe na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej zarządcy mieszkaniowego zasobu komunalnego, a także w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza i podlegać będzie na bieżąco aktualizacji, poprzez wykreślanie lokali już przyznanych w trybie niniejszego programu. 

Jak składać wnioski o przyznanie "Mieszkania za Remont"? 

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16), 
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem email: e-urzad@umz.zgierz.pl, 
 • lub epuap.gov.pl, skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka, 
 • bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 

Wniosek, pozostałe dokumenty, szczegółowe zasady przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali, powierzchni i pomieszczeń przez przyszłych najemców, jak również możliwości rozliczenia poniesionych nakładów znajdują się do w Zarządzeniu Nr 141/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza oraz, jak zostało wcześniej wspomniane, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej informacji w sprawie nowej oferty mieszkaniowej Miasta można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz;
 • Uchwała Nr XXXVI/473/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz;
 • Uchwała Nr LVIII/804/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program "Mieszkanie za Remont"; 
 • Uchwała Nr LIX/830/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/804/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program "Mieszkanie za Remont";  
 • Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierzaz dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia Programu "Mieszkanie za Remont" dotyczącego przeprowadzaniaremontówlub adaptacji lokali, powierzchni lub pomieszczeń przez przyszłych najemców i rozliczania poniesionych nakładów. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS