Menu główne

"Mieszkanie za Remont" - nowy program najmu mieszkań komunalnych w Zgierzu

grafika “Mieszkanie za Remont”
Data publikacji: 
25.04.2023
"Mieszkanie za Remont" - nowy program najmu mieszkań komunalnych w Zgierzu

Można już wynająć w Zgierzu mieszkanie komunalne w zamian za wykonanie w nim remontu! Prezydent Miasta Zgierza ogłosił program “Mieszkanie za Remont”. Wprowadza się dodatkowe regulacje, które określały będą nowe zasady najmu mieszkań z gminnego zasobu lokalowego przeznaczonych do remontu lub adaptacji. 

Projekt uchwały przedłożony Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta Zgierza (i zatwierdzony w lutym 2023 roku) daje szansę osobom, które znajdują się na liście oczekujących na najem mieszkania komunalnego od gminy. Osoby te będą teraz mogły objąć w najem mieszkanie w zamian za wykonanie w nim remontu z możliwością ubiegania się o rozliczenie poniesionych nakładów. 

- Jeśli jesteś na liście osób ubiegających się o mieszkanie, spełniasz kryteria (określone w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie wynajmowania lokali od naszej Gminy, z marca 2021 roku) i nie masz wobec Miasta zaległości finansowych - możesz być osobą, objętą programem - powiedział Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza.

Kto może skorzystać z programu?

Program "Mieszkanie za Remont" dotyczy również tych, którzy nie znajdują się na liście oczekujących. Mogą w nim brać udział również osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Zgierz z zamiarem stałego pobytu, prowadzące tu gospodarstwo domowe i "centralizujące swoje potrzeby", posiadające obywatelstwo polskie i spełniające określone kryterium zarobkowe (ich dochód wynosi minimum 135% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 90% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym)

Gdzie znaleźć bliższe informacje o programie? 

Informacja o lokalach, powierzchniach i pomieszczeniach przeznaczonych do remontu lub adaptacji podawana będzie każdorazowo do publicznej wiadomości na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza oraz na stałe na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zgierz.pl, stronie internetowej zarządcy mieszkaniowego zasobu komunalnego, a także w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza i podlegać będzie na bieżąco aktualizacji, poprzez wykreślanie lokali już przyznanych w trybie niniejszego programu. 

Jak składać wnioski o przyznanie "Mieszkania za Remont"? 

Wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu "Mieszkanie za Remont" składa się: 

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16), 
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem email: e-urzad@umz.zgierz.pl, 
 • lub epuap.gov.pl, skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka, 
 • bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 

Wniosek, pozostałe dokumenty, szczegółowe zasady przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali, powierzchni i pomieszczeń przez przyszłych najemców, jak również możliwości rozliczenia poniesionych nakładów znajdują się do w Zarządzeniu Nr 141/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza (wykaz dokumentów do pobrania poniżej). 

Więcej informacji w sprawie nowej oferty mieszkaniowej Miasta można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz;
 • Uchwała Nr XXXVI/473/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz;
 • Uchwała Nr LVIII/804/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program "Mieszkanie za Remont"; 
 • Uchwała Nr LIX/830/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/804/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program "Mieszkanie za Remont";  
 • Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierzaz dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia Programu "Mieszkanie za Remont" dotyczącego przeprowadzaniaremontówlub adaptacji lokali, powierzchni lub pomieszczeń przez przyszłych najemców i rozliczania poniesionych nakładów. 

Aktualna (lipiec 2023 roku) lista lokali objętych Programem "Mieszkanie za Remont":

 • ul. 1 Maja 14 m. 6;
 • ul. 1 Maja 67 m. 5;
 • ul. 3 Maja 16 m. 11;
 • ul. 3 Maja 23 m. 2;
 • ul. Długa 30 m. 26;
 • ul. Długa 100 m. 2;
 • ul. Długa 100 m. 9;
 • ul. Głowackiego 2 m. 7;
 • ul. Głowackiego 2 m. 8;
 • ul. Gołębia 10 m. 3;
 • ul. Gołębia 10 m. 7;
 • ul. Gołębia 12 m. 10;
 • ul. Gołębia 42 m. 3;
 • ul. Łódzka 41 m. 2;
 • ul. Narutowicza 27 m. 34;
 • ul. Narutowicza 28 m. 10;
 • ul. Pietrusińskiego 15 m. 9;
 • ul. Słowackiego 4 m. 43;
 • ul. Słowackiego 7 m. 8;
 • ul. Słowackiego 13 m. 3;
 • ul. Słowackiego 13 m. 9;
 • ul. Słowackiego 13 m. 10;
 • ul. Szeroka 4 m. 20;
 • ul. Śniechowskiego 23 m. 13. 

Aktualizacja: lipiec 2023 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS