Menu główne

Milionowe dofinansowanie dla Zgierza!

Plakat informacyjny
Data publikacji: 
25.09.2018
Milionowe dofinansowanie dla Zgierza!

Złożony przez Gminę Miasto Zgierz projekt pn. "Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 78,40% punktów. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/18. 

Wartość projektu: 37.857.151,25 zł 

Dofinansowanie 24.478.122,38 zł 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Rozpoczęcie - październik 2018 r. 

Zakończenie - grudzień 2019 r.  

Zakres inwestycji: 

  1. Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu – remont konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza. 
  2. Modernizacja ulicy Długiej na odcinku od Placu Kilińskiego do ulicy Narutowicza wraz z niezbędnymi pracami infrastrukturalnymi (droga, chodniki, zjazdy, kosze). 
  3. Modernizacja ulicy Długiej na odcinku od ulicy Mielczarskiego do Placu Kilińskiego wraz z niezbędnymi pracami infrastrukturalnymi (droga, chodniki, kosze, zjazdy).  
  4. Modernizacja ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Długiej do ulicy 3. Maja (droga, chodniki, zjazdy, oświetlenie, kosze).  
  5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego "Malinka" wraz z wyznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego łączącego obiekt z centrum miasta Zgierza (m.in. modernizacja kąpieliska, rozbudowa placów zabaw i boisk, utworzenie wodnego placu zabaw, budowa natrysków, rozbudowa ścieżek komunikacyjnych). 
  6. Utworzenie miejsc integracji społecznej w sieci powiązań na terenie miasta Zgierza: ul. Długa 62 (skrzyżowanie ul. Długiej i Cezaka); ul. Dubois 10, ul. Łódzka 2, ul. Piłsudskiego 1, ul. 3. Maja 46A, ul. Dubois 26, ul. 1. Maja 63, ul. Łódzka 82-88, ul. Dolna 47, ul. Narutowicza 2.
  7. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - II Etap Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu (m.in. skate park, ścieżki zdrowia, siłownia zewnętrzna, nowe nasadzenia, rozbudowa w kierunku wschodnim miasta - zagospodarowanie terenów za ul. 1. Maja)
  8. Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu wraz z uzupełnieniem sieci powiązań zielonych w przestrzeni miejskiej. 
  9. Przywrócenie funkcji budynku (Dom Tkaczy) po wybuchu gazu - ul. Rembowskiego 2. 
  10. Rewitalizacja obiektu "Starego Młyna" jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury - instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz, w tym wykonanie niezbędnych prac związanych z nadaniem nowych funkcji pofabrycznemu obiektowi zlokalizowanemu na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. 

W naszym mieście realizowany jest już projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza" obejmujący placówki szkolne oraz "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza", dzięki któremu zmodernizowane zostaną m.in. kamienice przy ul. Długiej. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS