Menu główne

Można składać wnioski o dodatek węglowy. Oficjalny wniosek udostępniony.

łopata z węglem
Data publikacji: 
17.08.2022
Można składać wnioski o dodatek węglowy. Oficjalny wniosek udostępniony.

Właściciele gospodarstw domowych z terenu miasta mogą od 17 sierpnia 2022 roku przystąpić do wnioskowania o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. W Zgierzu realizacją wypłaty dodatku węglowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS - ul. Długa 56 pok. 2).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Do paliw stałych zaliczamy: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Pamiętajmy, aby otrzymać dodatek węglowy konieczny jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1712). Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej MOPS Zgierz

Gdzie w Zgierz składać wnioski o dodatek węglowy? 

Wnioski można składać: 

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, 
  • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu (ul. Długa 56 pok. 2), 
  • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (95-100 Zgierz, ul. Długa 56 pok. 2). 

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane: od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku. Dodatek powinien być wypłacony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu 

infografika Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
25000
Usuń

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę:
24851
Usuń

Komunikat MUK - zmiany w rozkładach jazdy

Komunikat Miejskich Usług Komunikacyjnych (MUK) w Zgierzu: 
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS