Menu główne

Przypomnienie o obowiązku wymiany tzw. "kopciuchów"

plakat informacyjny
Data publikacji: 
11.06.2024
Przypomnienie o obowiązku wymiany tzw. "kopciuchów"

Przypomnienie o obowiązku wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe! (zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Łódzkiego - czytaj artykuł

Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim i w efekcie do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Po zmianach tzw. uchwały antysmogowej:

 1. dla kotłów pozaklasowych, tzw. "kopciuchów", których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 roku, określono czas wymiany do 1 stycznia 2025 roku

 2. dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2026 roku (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185);

 3. dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 roku, określono czas wymiany do 1 stycznia 2028 roku;

 4. dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 roku, do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Ważne!

 • W budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej nie można używać źródła ciepła wymienionego w punktach 1-3. Korzystać można z kotłów 5 klasy lub z certyfikatem ekoprojektu i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominki/piece) z certyfikatem ekoprojektu.

 • W przypadku braku dokumentów potwierdzających 5 klasę kotła bądź certyfikatu ekorpojektu w przypadku kominka/pieca, to takie źródła ciepła muszą być wymienione zgodnie z ww. terminami.


Tekst na załączonym poniżej plakacie informacyjnym:  

Kopciuchy wymieniamy do końca roku!

Do 1 stycznia 2025 roku należy wymienić kotły pozaklasowe tzw. "KOPCIUCHY"

Po zmianach tzw. uchwały antysmogowej należy wymienić:

 • do 1 stycznia 2025 r. tzw. "KOPCIUCHY";
 • do 1 stycznia 2028 r. kotły klasy 3 i 4;
 • do 1 stycznia 2026 r. wymienić bądź dostosować piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Pomoc finansową na wymianę można uzyskać z programu "Czyste powietrze" lub "Ciepłe mieszkanie"

Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pokój 12 (na parterze), numer telefonu 42 714 32 33

Uwaga! Obowiązuje zakaz!

 • stosowania paliw najgorszej jakości:

  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%; 
 • spalania odpadów.

Masz pytania?

Z chęcią pomożemy! Zapraszamy do Urzędu Miasta Zgierza:

 • Plac Jana Pawła II 16, pokój 222 (na drugim piętrze) 
 • lub pod numerem telefonu 42 714 31 51. 

Do pobrania: 
Plakat informacyjny (jpg) (202KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS