Menu główne

Susza – oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Wyschnięte zboże - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
26.07.2023
Susza – oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Rolnicy mogą zgłaszać szkody spowodowane suszą w aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą"

W związku z możliwością zgłaszania szkód spowodowanych suszą, Prezydent Miasta Zgierza informuje, że:

 1. Rolnicy chcący zgłosić straty w gospodarstwach rolnych powstałe w wyniku suszy powinni zalogować się do aplikacji publicznej (link do aplikacji) dedykowanej do oszacowania strat spowodowanych suszą i wypełnić stosowny formularz. 
  Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji: 

  • protokołu strat (w gospodarstwach, gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji),
  • lub kalkulacji strat (w gospodarstwach, gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30%).  
  Aby zalogować się do aplikacji (link do aplikacji) koniecznym jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które można założyć na stronie internetowej (link do strony Profil zaufany). 
  Uwaga - zgłoszona strata przez ww. aplikację jest niezbędna, aby otrzymać pomoc suszową.
 2. Rolnicy mogą również wystąpić do gminnej komisji (jednak nie ma takiego obowiązku) z wnioskiem do oszacowania strat spowodowanych suszą. Nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do wymienionej wyżej aplikacji i wypełnienia stosownego formularza. Raport sporządzony przez gminną komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia wymienionych w pkt. 1 protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat. 

 3. Raport gminnej komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji. Należy zwrócić uwagę, że szacunek gminnej komisji jest nie możliwy po zebraniu rośliny w plonie głównym.

 4. Nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik powinien wypełnić następujące dokumenty:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (uwaga – w punkcie 1 Wniosku w sformułowaniu "suszę w środkach trwałych" należy wykreślić "w środkach trwałych" i pozostawić jedynie słowo "suszę") - link do strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku) - link do strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 3. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) - do pobrania poniżej. 

Podpisane ww.dokumenty należy:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza przy Placu Jana Pawła II 16 (parter), 
 • lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
 • lub przesłać elektronicznie na adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformę e-puap: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP.

Na podstawie tych dokumentów gminna komisja będzie mogła przystąpić do lustracji w terenie, z której sporządzi raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym (zgodnie z roboczym wzorem zamieszczonym na stronie MRiRW) i wprowadzi dane z tego raportu do raportu w utworzonej, dedykowanej dla gminnych komisji aplikacji.

Formularze dokumentów są dostępne:

 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza
 • oraz w formie elektronicznej na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Wniosek o oszacowanie szkód oraz Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350), w znaczący sposób zmienia procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy. 

Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza


Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

W porozumieniu z administratorem aplikacji, uprzejmie proszę o przekazywanie użytkownikom (rolnicy, członkowie komisji), aby za każdym razem użytkownicy logowali się do aplikacji Suszowej w trybie incognito (tryb prywatny) lub czyścili cache w przeglądarce. W  przypadku  takiego podejścia - wszystko odbywa się poprawnie – logowanie, praca w aplikacji.

Procedura uruchomienia przeglądarki w trybie prywatnym:

 • Aby wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce Google Chrome: Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu . Wybierz Więcej narzędzi > Wyczyść dane przeglądania. 

 • Aby włączyć tryb prywatny w przeglądarce Firefox, klikamy na zakładkę Narzędzia w pasku tytułu i wybieramy polecenie Przejdź do trybu prywatnego. Możemy też użyć skrótu CTRL+SHIF+P. 2. Pokazuje się okno, w którym potwierdzamy naszą decyzję, klikając na Przejdź do trybu prywatnego.

 • W programie Microsoft Edge wybierz ikonę Ustawienia i więcej , a następnie okno nowe InPrivate.

 • Aby włączyć tryb incognito, czyli w Internet Explorer tryb InPrivate, wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + P. Można również kliknąć przycisk Więcej w prawym górnym rogu (trzy kropki) i tam wybrać opcję Nowe okno InPrivate.  

Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS