Menu główne

Twój PIT buduje Zgierz!

plakat informacyjny
Data publikacji: 
27.02.2023
Twój PIT buduje Zgierz!

Zbliża się czas rozliczeń i zeznań podatkowych. PIT-y składamy do urzędu skarbowego w swoim miejscu zamieszkania - a niekoniecznie meldunku. Osoby zameldowane w innym miejscu, a mieszkające w Zgierzu, powinny rozliczyć się tutaj. I właśnie do tego namawiamy. Dlaczego? Poniżej opowiemy, jak bardzo lokalny podatek dochodowy wpływa na poziom życia w miejscu zamieszkania. Twój PIT buduje Zgierz!

Wpływy z podatku PIT to znaczna część wszystkich dochodów lokalnego samorządu. Dlatego ważne jest, by w miejscu swojego zamieszkania rozliczało się jak najwięcej zgierzan, nawet ci, którzy zameldowani są gdzie indziej.

- W ubiegłym roku wpływy z tytułu PIT wyniosły ponad 65 i pół miliona złotych, a to jest niemal 22% procent wszystkich dochodów Gminy - wyjaśnia Grażyna Mela, Skarbnik Miasta.

Co powstaje dzięki PIT?

Okazuje się, że podatek dochodowy (czyli właśnie PIT) dostarcza samorządom środków do realizacji bardzo ważnych zadań. Jest istotną składową wydatków (prawie 20%), m.in. na utrzymanie miejskich jednostek edukacji i ochrony zdrowia. Ale dzięki tym wpływom możliwe są także inwestycje. Jakie? Oddajmy głos Prezydentowi Miasta Zgierza:

- Przede wszystkim chodzi o inwestycje drogowe. To w nich mamy jako gmina największe wkłady własne, bo mało jest możliwych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych. Dochody z PIT zasilają też powstawanie miejsc rekreacji, jak Malinka, czy inwestycji przestrzennych, jak Stary Młyn. Dzięki podatkowi dochodowemu budujemy obiekty sportowe, podnosimy też estetykę miasta i poprawiamy jakość powietrza, dbając o termomodernizację budynków komunalnych - mówi Przemysław Staniszewski.

Nietrudno znaleźć przykłady inwestycji drogowych, realizowanych z udziałem (zasilanego z dochodów PIT) wkładu własnego Gminy: najbliższe zakończenia remonty dróg to modernizacja ulicy Proboszczewice, Rembowskiego czy “pasaż rekreacyjny” w ciągu Przygranicznej i Fijałkowskiego, stanowiący połączenie terenów zielonych w centrum Zgierza z ośrodkiem na Malince.

Wpływy z podatku dochodowego pomagają realizować budowę nowych obiektów na MOSiR a także boisk szkolnych. Do końca tego roku mają powstać boiska obok szkół miejskich: SP nr 4 i nr 6 a także obok Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. To sprawi, że każda ze szkół prowadzonych przez zgierski samorząd będzie miała nowoczesne boisko sportowe. Trwają intensywne prace przy renowacji (w tym - termomodernizacji) drewnianych domków rzemieślniczych przy ulicach - Narutowicza i Długiej, wśród nich nowej siedziby Zgierskiego Centrum Seniora. Postęp prac jest tam już widoczny.

Ilu z nas rozlicza swój PIT w Zgierzu?

Jak wielu zgierzan rozlicza swój PIT w naszym mieście? Według danych Urzędu Skarbowego, w roku ubiegłym swoje zeznanie podatkowe złożyło w Zgierzu niespełna 35 tysięcy osób.

- Widać dynamiczny przyrost ilości składanych zeznań i co za tym idzie przychodów w zgierskim PIT - informuje Michał Czapla, Zastępca Naczelnika zgierskiego Urzędu Skarbowego.

Te przychody to, w roku ubiegłym, ponad 110 milionów złotych. Jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych to nieco ponad 38% przychodu.plakat informujący o pomocy w rozliczaniu PIT

Warto zatem rozliczać się we własnym mieście, nawet jeśli zameldowani jesteśmy gdzie indziej. Dobrze też w zeznaniu podatkowym przekazać 1,5% na rzecz wybranej spośród działających w Zgierzu organizacji pożytku publicznego.

Jeśli ktoś ma kłopoty z rozliczaniem PIT-u, może skorzystać z pomocy ekspertów Kancelarii Jawn-e, którzy w kilku terminach (8 i 9 marca, 6 i 7 kwietnia, w godz. 9:00-12:30) zapraszają mieszkańców do budynku biblioteki przy ul. Długiej 29A, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Miasto od wielu lat współpracuje z kancelarią.

Pamiętaj - Twój PIT buduje Zgierz! 


Tekst na plakacie "Twój PIT buduje Zgierz" 

Dochody z tytułu udziału w PIT dla Zgierza za rok 2022 to ponad 65,5 miliona złotych przeznaczono m.in. na inwestycje, edukację i opiekę zdrowotną. 

Rozliczając PIT, wpisz Zgierz, jako miejsce zamieszkania. Nie musisz zmieniać miejsca zameldowania. 

Tekst na plakacie "Rozlicz PIT"  

Miasto Zgierz pomoże w rozliczaniu PIT za 2022 rok z Jawn-e Kancelaria Podatkowa Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. 

Kancelaria we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza, wspomoże mieszkańców Zgierza w rozliczaniu zeznań podatkowych za 2022 rok.

Miejsce rozliczania PIT: ul. Długa 29A (budynek biblioteki) - II piętro

Godziny rozliczania PIT: 09:00-12:30

Terminy: 8, 9 marca 2023 r. godz. 9:00-12:30 oraz 6, 7 kwietnia 2023 r. godz. 9:00-12:30

Zapisy zainteresowanych: mieszkańców odbywają się telefonicznie: 42 714 31 49

Rozliczenie zeznania podatkowego PIT z przedstawicielem Jawn-e możliwe będzie po telefonicznym wyznaczeniu terminu oraz zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów:

 • dowód osobisty;
 • otrzymane PIT-y za 2022 rok (tj. PIT-11, PIT-11A, PIT-40A);
 • numer rachunku bankowego, w przypadku zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego i chęci otrzymania go na rachunek bankowy (jeżeli nie będzie podany, wówczas zwrot będzie dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu rocznym);
 • numer KRS organizacji, dla której osoba chce przeznaczyć 1,5% podatku (z wyszczególnieniem celu szczególnego).
 • PIT za rok 2021 (niezbędne do wysyłki elektronicznej).

Ilość miejsc ograniczona.

Informacje dodatkowe: 

W przypadku rozliczenia rocznego z małżonkiem należy mieć ze sobą dane małżonka: imię, nazwisko, adres (jeżeli jest inny) oraz PESEL.

Jeżeli dana osoba chce skorzystać z ulg w zeznaniu rocznym, to w zależności od wybranej ulgi powinna zabrać:

 • Ulga rehabilitacyjna: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; faktury za zakup leków; dowód rejestracyjny pojazdu - jeżeli odliczenie będzie związane z dojazdem i wydatkami na paliwo;
 • Ulga na Internet: faktury za Internet (z dowodem zapłaty);
 • Fundusz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): - potwierdzenie wpłat na ww. Fundusz;
 • Ulga dla krwiodawców: zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi/osocza w 2021 roku;
 • Ulga na dziecko: PESEL dziecka lub imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Nie będą rozliczane PIT-y osób, które:

 • otrzymują dochody, renty zagraniczne;
 • dokonują transakcji kryptowalutą;
 • dokonały sprzedaży nieruchomości;
 • otrzymują przychody kapitałowe.
Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 23.03.2023 r. w godz. 07:00-15:00: ul...
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł za tonę):
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS