Menu główne

Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne 2024

plakat informacyjny
Data publikacji: 
18.03.2024
Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne 2024

Stowarzyszenie EZG ogłasza konkurs na "Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne" - edycja 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 15 marca - 15 kwietnia 2024 roku. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgarnij nawet 2000 zł na realizację Twojego pomysłu!

Ogłaszamy drugi już konkurs na wolontariackie i młodzieżowe inicjatywy lokalne (na rzecz beneficjentów, których sami sobie wybierzecie), w ramach których sfinansujemy minimum 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy (min. 4 inicjatywy realizowane osoby dorosłe i min. 4 inicjatywy młodzieżowe realizowane przez osoby niepełnoletnie).

 • Czy jesteś człowiekiem z otwartym sercem, pasją i głową pełną pomysłów?
 • Czy masz wokół siebie grupę aktywnych, chcących działać wolontariacko ludzi?
 • Czy chcecie razem realizować autorskie działania, ale brakuje Wam wsparcia finansowego?

Jeśli Twoje odpowiedzi brzmią TAK, Stowarzyszenie EZG ma dla Ciebie idealne rozwiązanie: MINI GRANTY na realizację WOLONTARIACKICH I MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW LOKALNYCH!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 osób, z wyznaczonym liderem, (pełnoletnim w przypadku inicjatyw młodzieżowych lub grup mieszanych wiekowo), które w okresie 15.03.2024 – 15.04.2024 r. zgłoszą swoją koncepcję inicjatywy na "WOLONTARIACKIE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY LOKALNE - edycja 2". Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie od 1000 zł do 2000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i kreatywne działania na rzecz beneficjentów WYBRANYCH PRZEZ WAS instytucji, grup potrzebujących wsparcia (placówki oświatowe, domy pomocy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, itp.) Może to być np. organizacja gry miejskiej, stworzenie ogródka z podopiecznymi, przygotowanie pikniku lub przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, czy co tam Wam w duszy i w sercu gra….

Co należy zrobić?

 1. zapoznać się z załączonym Regulaminem drugiej edycji konkursu "Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne";

 2. zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego "Wolontariackie i Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne" do dnia 15 kwietnia 2024 r. dostępnego w formularzu google (link do formularza online) albo w innej formie uzgodnionej z przedstawicielem Operatora konkursu; 

 3. skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły:

  • z przedstawicielem Operatora konkursu - p. Anetą Szymańską-Kubiak 
   e-mail: wolontariat@ezg.info.pl lub stowarzyszenie@ezg.info.pl 
   lub tel. 665 46 11 45 (w godzinach pracy biura) 
  • albo przyjść na spotkanie organizacyjne do siedziby Stowarzyszenia EZG przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w Zgierzu 
   w dniu 2 kwietnia 2024 roku o godz 11:00
   albo w dniu 3 kwietnia 2024 o godz. 16:00
   na którym postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania i wyjaśnić wątpliwości związane z ubieganiem się o mini grant; 
 4. W razie przyznania decyzją komisji konkursowej minigrantu na realizację inicjatywy – przed podpisaniem umowy – należy zarejestrować się (wszyscy wskazani we wniosku członkowie zespołu realizującego projekt dofinansowany grantem w niniejszym konkursie) w Systemie Obsługi Wolontariatu… służymy pomocą jak to zrobić. 

 5. DZIAŁAĆ! 

Na stronie Stowarzyszenia EZG do pobrania: Regulamin, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny, wzór umowy, wzór sprawozdania.  

Źródło: Stowarzyszenie EZG

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS