Menu główne

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowymJak selektywnie zbierać bioodpady?

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów ulegających biodegradacji, które należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze brązowym lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Przez bioodpady należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Przez kompostowniki należy rozumieć specjalnie przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest bardzo istotne, ponieważ bioodpady stanowią ok. 36% masy wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Do pojemników na bioodpady, należy wrzucać następujące rodzaje odpadów: organiczne odpady kuchenne, liście, kwiaty, skoszoną trawę, nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, stary chleb, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym worki foliowe na bioodpady.

Musimy pamiętać, że do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać następujących rodzajów odpadów: kości zwierząt, oleju jadalnego, mięsa i padliny zwierząt, drewna, leków, piasku, kamieni, odchodów zwierząt, popiołów z systemów grzewczych budynków, papieru i kartonu.

Ciekawostką jest, że do pojemników na bioodpady oraz do kompostowników możemy wrzucać opakowania biodegradowalne, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie występujących w przyrodzie, chociażby ze skrobi kukurydzianej. Taka torebka wyglądem nie odbiega od torebek polietylenowych, ale zasadniczą różnicą w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest to, że rozłoży się ona w ziemi lub w kompostowniku, jak inne odpady biodegradowalne.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18983
Usuń

Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

W dniach od 18.11. 2019 (godz. wprowadzenia 10:00) do dnia 24.11.2019 r.  (max godz. przywrócenia normalnego ruchu 20:00) nastąpi wprowadzenie ruchu...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.11.2019 r. w godz. 08:00-15:00: ul...
18859
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Parzęczewska

Od dnia 04.11.2019 roku rozpoczyna się budowa sieci ciepłowniczej w ul. Parzęczewskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Piotra Skargi) oraz...
18857
Usuń

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów

Z dniem 28 października 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 9 (szczegółowe informacje).Zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 9 w...
18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i Kolorowa

Prace związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczej spowodują utrudnienia w ruchu kołowym: w okresie od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS