Menu główne

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowymJak selektywnie zbierać bioodpady?

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów ulegających biodegradacji, które należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze brązowym lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Przez bioodpady należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Przez kompostowniki należy rozumieć specjalnie przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest bardzo istotne, ponieważ bioodpady stanowią ok. 36% masy wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Do pojemników na bioodpady, należy wrzucać następujące rodzaje odpadów: organiczne odpady kuchenne, liście, kwiaty, skoszoną trawę, nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, stary chleb, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym worki foliowe na bioodpady.

Musimy pamiętać, że do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać następujących rodzajów odpadów: kości zwierząt, oleju jadalnego, mięsa i padliny zwierząt, drewna, leków, piasku, kamieni, odchodów zwierząt, popiołów z systemów grzewczych budynków, papieru i kartonu.

Ciekawostką jest, że do pojemników na bioodpady oraz do kompostowników możemy wrzucać opakowania biodegradowalne, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie występujących w przyrodzie, chociażby ze skrobi kukurydzianej. Taka torebka wyglądem nie odbiega od torebek polietylenowych, ale zasadniczą różnicą w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest to, że rozłoży się ona w ziemi lub w kompostowniku, jak inne odpady biodegradowalne.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS