Menu główne

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowymJak selektywnie zbierać bioodpady?

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów ulegających biodegradacji, które należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze brązowym lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Przez bioodpady należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Przez kompostowniki należy rozumieć specjalnie przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest bardzo istotne, ponieważ bioodpady stanowią ok. 36% masy wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Do pojemników na bioodpady, należy wrzucać następujące rodzaje odpadów: organiczne odpady kuchenne, liście, kwiaty, skoszoną trawę, nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, stary chleb, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym worki foliowe na bioodpady.

Musimy pamiętać, że do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać następujących rodzajów odpadów: kości zwierząt, oleju jadalnego, mięsa i padliny zwierząt, drewna, leków, piasku, kamieni, odchodów zwierząt, popiołów z systemów grzewczych budynków, papieru i kartonu.

Ciekawostką jest, że do pojemników na bioodpady oraz do kompostowników możemy wrzucać opakowania biodegradowalne, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie występujących w przyrodzie, chociażby ze skrobi kukurydzianej. Taka torebka wyglądem nie odbiega od torebek polietylenowych, ale zasadniczą różnicą w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest to, że rozłoży się ona w ziemi lub w kompostowniku, jak inne odpady biodegradowalne.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 30.11.2020 r. w godz. 09:00-11:00:ul....
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS