Menu główne

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowymJak selektywnie zbierać bioodpady?

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów ulegających biodegradacji, które należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze brązowym lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Przez bioodpady należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Przez kompostowniki należy rozumieć specjalnie przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest bardzo istotne, ponieważ bioodpady stanowią ok. 36% masy wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Do pojemników na bioodpady, należy wrzucać następujące rodzaje odpadów: organiczne odpady kuchenne, liście, kwiaty, skoszoną trawę, nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, stary chleb, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym worki foliowe na bioodpady.

Musimy pamiętać, że do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać następujących rodzajów odpadów: kości zwierząt, oleju jadalnego, mięsa i padliny zwierząt, drewna, leków, piasku, kamieni, odchodów zwierząt, popiołów z systemów grzewczych budynków, papieru i kartonu.

Ciekawostką jest, że do pojemników na bioodpady oraz do kompostowników możemy wrzucać opakowania biodegradowalne, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie występujących w przyrodzie, chociażby ze skrobi kukurydzianej. Taka torebka wyglądem nie odbiega od torebek polietylenowych, ale zasadniczą różnicą w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest to, że rozłoży się ona w ziemi lub w kompostowniku, jak inne odpady biodegradowalne.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 23.09.2021 r. w godz. 08:00-12:30: ul...
22516
Usuń

Do 25 września zamknięta dla ruchu ul. Łódzka przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ul. 1 Maja w Zgierzu wystąpią utrudnienia w ruchu. Z dniem 1 lipca...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS