Menu główne

Rejon Maniewicze (Ukraina)

 

Herb Rejonu ManiewiczeKontakt 
Plac Niezależności 30 
44600 Maniewicze 
UKRAINA 
tel. (0380) 33 76 21 471, fax (0380) 33 76 21 787 

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz i Rejonem Maniewicze została podpisana 04.06.1999 r.

Oba miasta dzieli dystans 550 km. Rejon Maniewicze położony jest we wschodniej części województwa Wołyńskiego. Zajmuje obszar 2296 km2, który zamieszkuje 56,5 tys. ludności. W rejonie znajdują się 2 miasteczka i 71 wsi. 62% obszaru zajmują lasy, przepływa przez niego ok. 15 rzek, dodatkowo zdobią go stawy, jeziora, kanały, a w części północnej - bagna. Przemysł na tym obszarze tworzy 12 zakładów przemysłowych. Podstawowymi gałęziami przemysłu są przetwórstwo drewna, wyrób mebli, oraz przemysł spożywczy i przemysłowe pozyskiwanie torfu. Rolnictwo to uprawa ziemniaków, lnu, zboża, hodowla zwierząt i pstrąga (Źródła Okońskie - stanowiące unikat w rezerwacie ekologicznym). W Rejonie Maniewicze znajduje się kilkadziesiąt szkół podstawowych i średnich (szkoły zawodowe, sportowa), szpitale, polikliniki, wiejskie punkty muzyczne, stacja sanepidu, ośrodki kultury, biblioteki, muzeum krajoznawcze. Region posiada około 30 pamiątek historii, kultury i architektury (m. in. dworzec kolejowy w Maniewiczach z 1905 r., Kościół O.O. Dominikanów w Czartorysku z XVII w.) oraz rezerwaty ekologiczne.

Miasto Maniewicze to administracyjne centrum rejonu, zostało założone w 1892 r. podczas budowy kolei, jako stacja kolejowa. Herb miasta przedstawia niebieską tarczę z żółtą sarną na tle świerku. Miasto ma 10 tys. mieszkańców, zajmuje 510 ha powierzchni. Położone jest przy trasie Warszawa - Kijów zarówno drogowej, jak i kolejowej. Organem prasowym miasta i okolic jest "Nowa Doba".

Historia współpracy

 1. Wyjazd harcerzy ze Zgierza w ramach akcji letniej na Ukrainę - realizacja programu odbudowy i remontu grobów Polskich Legionistów na Wołyniu (lato 1997-1998)
 2. Udział polskich dzieci z Ukrainy zgrupowanych przy kościele w Maniewiczach na obozie w Grotnikach, w ramach Harcerskiej Akcji Letniej (sierpień 1998 r.)
 3. Wizyta władz miasta Zgierza u Szefa Rejonu Maniewicze i u Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w związku z otwarciem cmentarza w Kostiuchnówce.
 4. Sesja popularno-naukowa pt. "Kostiuchnówka - tam się rodziła niepodległość" dla przedstawicieli zgierskich szkół podstawowych i średnich na zaproszenie Prezydenta Miasta Zgierza i Komendanta Hufca ZHP w Zgierzu (30.09.1998 r.). Wizyta władz Rejonu Maniewicze w Zgierzu.
 5. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastem Zgierz a rejonem Manewicze (czerwiec 1999 r.). Udział władz Rejonu oraz chóru i zespołu folklorystycznego z Ukrainy w obchodach Święta Miasta.
 6. Udział władz i przedstawicieli środowiska bussinesu Rejonu Maniewicze w I Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym (grudzień 1999 r.). W Forum wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich z Łucka.
 7. Wizyta Noworoczna władz Zgierza w Maniewiczach (styczeń 2000 r.)
 8. Udział sportowców (piłkarzy) z Manewicz w turnieju "Intergol 2000" (luty 2000 r.)
 9. Polsko-Ukraińska Misja Gospodarcza w Zgierzu z udziałem Ambasadora Ukrainy w Polsce Dmytro Pawłyczko (marzec 2000 r.)
 10. Polsko-Ukraińska Misja Gospodarcza w Zgierzu z udziałem przedstawicieli środowiska bussinesu wołyńskiego i łódzkiego .Wizyta wojewody wołyńskiego.
 11. Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej w Dobieszkowie (kwiecień 2000 r.)
 12. Wizyta władz Zgierza w Maniewiczach i Łucku z okazji Rocznicy Zwycięstwa (08.05.2000 r.)
 13. Wyjazd władz miasta Zgierza i reprezentantów środowiska gospodarczego na Ukrainę. Podpisanie umowy między Wołyńską Izbą Przemysłowo-Handlową i Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Zgierzu.
 14. Kolonie dla dzieci z Maniewicz i Łucka w Grotnikach zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP w Zgierzu (lipiec - sierpień 2000 r.)
 15. Uroczystość otwarcia cmentarza Polskich Legionistów Józefa Piłsudzkiego w Kostiuchnówce z udziałem władz Maniewicz, Wołynia, województwa łódzkiego i Zgierza oraz Wojewody Lubelskiego i Konsula RP we Lwowie (30.09.2000 r.)
 16. Wyjazd pracowników Muzeum Miasta Zgierza na zaproszenie Muzeum Miasta Maniewicz na sesję popularno - naukową "Wielcy Maniewiczanie u progu III tysiąclecia".
 17. Udział władz i przedstawicieli środowiska gospodarczego w II Regionalnym Forum Iwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu. Udział Attache Handlowego Ukrainy w RP prof. Jankiwa oraz prezentacja stref wolnocłowych Ukrainy.
 18. Noworoczna wizyta władz miasta Zgierza w Maniewiczach (styczeń 2001 r.)
 19. Wizyta delegacji Miasta Zgierza podczas obchodów 10-lecia suwerenności Ukrainy (08/09.2001 r.)
 20. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym Zgierz 2001 (12.2001 r.)
 21. Udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Maniewicz w turnieju "Intergol 2002" (06.2002 r.)
 22. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w IV Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym Zgierz 2002.
 23. Udział władz Miasta Zgierza w obchodach Dnia Zwycięstwa - Maniewicze (07-09.05.2003 r.)
 24. Wizyta delegacji Miasta Maniewicze w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (30.05.-01.06.2003 r.)
 25. Historyczno-Krajoznawcza Konferencja "Przeszłość i Teraźniejszość Wołynia i Polesia" w Maniewiczach (14.04.2004 r.), w której brała udział delegacja Miasta Zgierza oraz zgierscy historycy.
 26. Udział delegacji Maniewicz w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-06.06.2004 r.)
 27. Wizyta delegacji Miasta Zgierza na Ukrainie (26-28.08.2004 r.) w czasie uroczystości otwarcia odbudowanego cmentarza Legionistów Józefa Piłsudskiego na Pobojowisku Kostiuchnowskim.
 28. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Niepodległości - Zgierz (10-11.11.2004 r.) 
 29. Wizyta przedstawicieli Miasta Zgierza w Maniewiczach podczas obchodów Dnia Zwycięstwa (09.05.2005 r.) 
 30. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w Święcie Miasta Zgierza (04-05.06.2005 r.) 
 31. Udział delegacji Miasta Zgierza w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy (23-24.08.2005 r.) 
 32. Delegacja Miasta Zgierza bierze udział w obchodach na Ukrainie 87. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad uroczystościami objął Konsul Generalny na Ukrainie Wojciech Gałązka. 
 33. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Niepodległości - Zgierz (10-11.11.2005 r.) 
 34. Wizyta przedstawicieli Maniewicz w Zgierzu podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (02-03.05.2006 r.) 
 35. Przyjazd delegacji z Maniewicz do Zgierza na obchody Święta Miasta (02-03.06.2007 r.) 
 36. Udział przedstawicieli miasta Zgierza w obchodach XVII Rocznicy Niezależności Ukrainy (23-24.08.2008 r.) 
 37. Udział władz Zgierza w jubileuszowych 10 Obchodach Harcerskiej Służby na Wołyniu. Dzięki wyjazdom harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Zgierz oraz wielu zaprzyjaźnionych środowisk z Polski i Ukrainy zostało odbudowanych wiele cmentarzy legionowych. W obchodach udział wzięli: Naczelnik ZHP, Komendantka ChŁ, władze naszego miasta, władze państwowe oraz samorządowe z Polski i Ukrainy (23.08.2008 r.) 
 38. Udział delegacji z Rejonu Maniewicze w obchodach 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Zgierz (10-12.11.2008 r.) 
 39. Uczestnictwo władz i przedsiębiorców z rejonu Maniewicze w obchodach Święta Miasta Zgierza (5-7.06.2009 r.) 
 40. Wizyta przedstawicieli Miasta Zgierza w Maniewiczach podczas obchodów XX Rocznicy Niepodległości Ukrainy (22-24.08.2011 r.) 
 41. Wizyta delegacji z Rejonu Maniewicze w dniu 12.03.2015 r. Delegacja z Ukrainy odwiedziła Zgierz w ramach 3-dniowej wizyty w regionie łódzkim. 
 42. Uczestnictwo delegacji z Rejonu Maniewicze w wydarzeniu "Zakończenie Lata Zgierz 2015. Dni Miast Partnerskich". Delegacja prezentowała stoisko promocyjne oraz swoim występem uświetnił imprezę zespół ludowy. (11-13.09.2015 r.) 
 43. Odwiedziny miasta Zgierza przez delegację z Rejonu Maniewickiego. Delegacja przyjechała na zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wizyta w Zgierzu w dn. 18.06.2015 r. 
 44. 3 stycznia 2016 roku delegacja z województwa łódzkiego przekazała dary w akcji "Świąteczna Paczka dla Wołynia". Miasto Zgierz brało czynny udział w akcji. 
 45. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w obchodach Stulecia Bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką i XVIII edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wołyniu (19-20.08.2016 r.) 
 46. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego (4-6.11.2016 r.) 
 47. Wyjazd delegacji ze Zgierza ze Świąteczną Paczką dla Wołynia przygotowaną przez zgierskich darczyńców (3-6.01.2017 r.) 
 48. Udział delegacji ze Zgierza w obchodach Roku Józefa Piłsudskiego i Roku Józefa Hallera oraz w podsumowaniu XIX edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wołyniu (18-20.08.2017 r.) 
 49. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego (3-5.11.2017 r.) 
 50. Wyjazd delegacji ze Zgierza ze Świąteczną Paczką dla Wołynia przygotowaną przez zgierskich darczyńców (3-6.01.2018 r.) 
 51. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w obchodach Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Roku Harcerstwa, 20-lecia Harcerskiej Służby na Wschodzie (24-25.08.2018 r.) 
 52. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego, uroczystość objęta została Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 (4-6.11.2018 r.) 
 53. Wyjazd delegacji ze Zgierza z kolejna edycją Świątecznej Paczki dla Wołynia. Paczkę utworzono dzięki zgierskim darczyńcom zarówno instytucjom jak i osobom prywatnym (3-6.01.2019 r.) 
 54. Wyjazd delegacji zgierskiej na zaproszenie władz Rejonu Miniewicze w celu poczynienia ustaleń dalszej współpracy oraz celebracji 20-lecia podpisania umowy partnerskiej (15-17.03.2019 r.) 
 55. Wizyta delegacji z Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Miasta Zgierza 2019. Delegacja władz wyraziła wolę kontynuacji współpracy w 20-lecie podpisania umowy partnerskiej. Zespół Muzyczny uświetnił swoim występem nasze święto. Delegacja zwiedziła miasto była bardzo zainteresowana zarówno historią Zgierza jak i rewitalizacją, nowymi rozwiązaniami, inwestycjami, modernizacją szkół, pozyskiwaniem środków (31.05-3.06.2019 r.) - galeria zdjęć 
 56. Złożenie wizyty delegacji ze Zgierza na obozie harcerskim w Kostiuchnówce, 21. Edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wschodzie (15-18.08.2019 r.) 
 57. Udział delegacji ze Zgierza w 28. Obchodach Dnia Niezależności Ukrainy (23-25.08.2019 r.) 
 58. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego i starcie Sztafety Niepodległości (3-5.11.2019 r.). 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS