Menu główne

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu

 

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt pn. "Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu jest realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia infrastrukturalnego mającego na celu zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz docelowe osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście. 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku od pl. Kilińskiego do węzła Kurak (włączając zjazd w drodze krajowej 91) umożliwi przywrócenie ruchu transportu niskoemisyjnego na tym odcinku, poprawiając komunikacyjną dostępność centrum Zgierza, a przez to wzmacniając atrakcyjność miasta z punktu widzenia ruchu turystycznego, rekreacyjnego, biznesowego oraz dając mieszkańcom miasta i okolic możliwości rozwojowe. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem realizacji działań będą zaś poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej oraz wzrost liczby osób korzystających z niej.

Projekt obejmuje: 

  1. Prace przygotowawcze: 
    • Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej/projektowej. 
    • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. 
  2. Modernizację układu torowego linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza wraz z siecią trakcyjną (tj. kompleksowy remont torów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi) na odcinku od pl. Kilińskiego do Kuraka (wraz ze zjazdem w drodze 91). 
  3. Wykonanie podstacji trakcyjnej – kontenerowej przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Łąkowej. 
  4. Wykonanie zasilania w postaci kabli trakcyjnych (stanowiących uzbrojenie podziemne) - wzdłuż ulic Łódzkiej od podstacji do wiaduktu kolejowego oraz wzdłuż ulicy 1 Maja od przystanku Kurak do wjazdu na osiedle – niezbędnych dla zapewnienia ruchu tramwajowego dla całej linii tramwajowej. 
  5. Obszarowy System Informacji Pasażerskiej działający w czasie rzeczywistym - Tablice informacji pasażerskiej wyświetlające treści alfanumeryczne składające się z wierszy zawierających informacje o numerze linii komunikacji zbiorowej, nazwy przystanku końcowego oraz czasu odjazdu, przy wykorzystaniu technologii LED. 
  6. Wykorzystanie i modyfikację istniejącej infrastruktury w zakresie drogi DK 91 w systemie Priorytetowania tramwaju. 

Łączna wartości projektu: 14 639 397,59 zł 

Wysokość dofinansowania: 3 617 707,47 zł 

Okres realizacji projektu: 24.11.2020 r. – 31.12.2021 r.  


Zobacz: 

Czytaj też: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Burze z gradem

Burze z gradem (stopień zagrożenia 2) od godz. 14:00 dnia 30.06.2022 do godz. 22:00 dnia 30.06.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozowane...
22732
Usuń

Ostrzeżenia: Upał

Upał (stopień zagrożenia 2) od godz. 12:00 dnia a 30.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się upał....
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS