Menu główne

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu

 

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt pn. "Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu jest realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia infrastrukturalnego mającego na celu zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz docelowe osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście. 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku od pl. Kilińskiego do węzła Kurak (włączając zjazd w drodze krajowej 91) umożliwi przywrócenie ruchu transportu niskoemisyjnego na tym odcinku, poprawiając komunikacyjną dostępność centrum Zgierza, a przez to wzmacniając atrakcyjność miasta z punktu widzenia ruchu turystycznego, rekreacyjnego, biznesowego oraz dając mieszkańcom miasta i okolic możliwości rozwojowe. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem realizacji działań będą zaś poprawa atrakcyjności komunikacji miejskiej oraz wzrost liczby osób korzystających z niej.

Projekt obejmuje: 

  1. Prace przygotowawcze: 
    • Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej/projektowej. 
    • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. 
  2. Modernizację układu torowego linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza wraz z siecią trakcyjną (tj. kompleksowy remont torów wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi) na odcinku od pl. Kilińskiego do Kuraka (wraz ze zjazdem w drodze 91). 
  3. Wykonanie podstacji trakcyjnej – kontenerowej przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Łąkowej. 
  4. Wykonanie zasilania w postaci kabli trakcyjnych (stanowiących uzbrojenie podziemne) - wzdłuż ulic Łódzkiej od podstacji do wiaduktu kolejowego oraz wzdłuż ulicy 1 Maja od przystanku Kurak do wjazdu na osiedle – niezbędnych dla zapewnienia ruchu tramwajowego dla całej linii tramwajowej. 
  5. Obszarowy System Informacji Pasażerskiej działający w czasie rzeczywistym - Tablice informacji pasażerskiej wyświetlające treści alfanumeryczne składające się z wierszy zawierających informacje o numerze linii komunikacji zbiorowej, nazwy przystanku końcowego oraz czasu odjazdu, przy wykorzystaniu technologii LED. 
  6. Wykorzystanie i modyfikację istniejącej infrastruktury w zakresie drogi DK 91 w systemie Priorytetowania tramwaju. 

Łączna wartości projektu: 14 639 397,59 zł 

Wysokość dofinansowania: 3 617 707,47 zł 

Okres realizacji projektu: 24.11.2020 r. – 31.12.2021 r.  


Zobacz: 

Czytaj też: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS