Menu główne

Remont budynku przy ul. Popiełuszki 3a w Zgierzu (2022-2023)

 

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach projektu
"Remont budynku przy ul. Popiełuszki w Zgierzu i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba Centrum Usług Wspólnych".

Gmina Miasto Zgierz uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację termomodernizacji budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 3a. 

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez racjonalizację zużycia energii, jak również obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, co z kolei pozwoli na rozdysponowanie zaoszczędzonych środków na inne, służące mieszkańcom Zgierza inwestycje. 

Jednocześnie zadanie stanowi pierwszy etap kompleksowego przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz, jakim jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych, czyli miejsca, w którym nastąpi konsolidacja obsługi administracyjnej, finansowej, kadrowej i organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiektu zabudowa uzyska nowe funkcje.

Wartość projektu: 816 442,00 zł w tym:

  • pożyczka: 103 673,00 zł
  • dotacja: 241 902,00 zł

Okres realizacji projektu: 2022 - 2023


Wymieniony wyżej projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
www.zainwestujwekologie.pl 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS