Menu główne

LXVII sesja Rady Miasta Zgierza

LXVII sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 28 września 2023 r. o godz. 09:00 odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala nr 114). 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114)
Data wydarzenia: 
28.09.2023

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski jednostek pomocniczych.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza (Druk nr 242-2023),
  2. wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu (Druk nr 243-2023),
  3. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (Druk nr 244-2023),
  4. ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 15 października 2023 roku (Druk nr 241-2023),
  5. zmiany uchwały nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz (Druk nr 245-2023),
  6. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Druk nr 246-2023),
  7. zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, na rzecz ich użytkowników wieczystych (Druk nr 247-2023),
  8. określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Druk nr 248-2023),
  9. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Cichej w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 249-2023),
  10. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Kaczeńcowej w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 250-2023),
  11. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Nowy Świat w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 251-2023),
  12. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Rubinowej w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 252-2023),
  13. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Zawilcowej w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 253-2023),
  14. wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Miasto Zgierz w spółce Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096150 (dalej "Spółka") (Druk nr 254-2023),
  15. nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Miasto Zgierz w spółce Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096150 (dalej "Spółka") (Druk nr 255-2023),
  16. zmiany uchwały NR LVIII/800/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2023 (Druk nr 256-2023),
  17. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk nr 290-2023),
  18. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2048 (Druk nr 291-2023). 
 10. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji RMZ w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji (Druk nr 258-2023),
  b) rozpatrzenia petycji (Druk nr 259-2023),
  c) rozpatrzenia petycji (Druk nr 260-2023),
  d) rozpatrzenia petycji (Druk nr 261-2023),
  e) rozpatrzenia petycji (Druk nr 262-2023),
  f) rozpatrzenia petycji (Druk nr 263-2023),
  g) rozpatrzenia petycji (Druk nr 264-2023),
  h) rozpatrzenia petycji (Druk nr 265-2023),
  i) rozpatrzenia petycji (Druk nr 266-2023),
  j) rozpatrzenia petycji (Druk nr 267-2023),
  k) rozpatrzenia petycji (Druk nr 268-2023),
  l) rozpatrzenia petycji (Druk nr 269-2023),
  m) rozpatrzenia petycji (Druk nr 270-2023),
  n) rozpatrzenia petycji (Druk nr 271-2023),
  o) rozpatrzenia petycji (Druk nr 272-2023),
  p) rozpatrzenia petycji (Druk nr 273-2023),
  q) rozpatrzenia petycji (Druk nr 274-2023),
  r) rozpatrzenia petycji (Druk nr 275-2023),
  s) rozpatrzenia petycji (Druk nr 276-2023),
  t) rozpatrzenia petycji (Druk nr 277-2023),
  u) rozpatrzenia petycji (Druk nr 278-2023),
  v) rozpatrzenia petycji (Druk nr 279-2023),
  w) rozpatrzenia petycji (Druk nr 280-2023),
  x) rozpatrzenia petycji (Druk nr 281-2023),
  y) rozpatrzenia petycji (Druk nr 282-2023),
  z) rozpatrzenia petycji (Druk nr 283-2023),
  za) rozpatrzenia petycji (Druk nr 284-2023),
  zb) rozpatrzenia petycji (Druk nr 285-2023),
  zc) rozpatrzenia petycji (Druk nr 286-2023),
  zd) rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza (Druk nr 287-2023, Druk nr 288-2023),
  ze) rozpatrzenia skargi na Straż Miejską w Zgierzu (Druk nr 289-2023).
 11. Stan systemu komunikacji zbiorowej w Zgierzu ze szczególnym uwzględnieniem taboru (Druk nr 257-2023).
 12. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w temacie realizacji inwestycji dotyczącej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego pod zadaszeniem pneumatycznym. Wpływ i oddziaływanie inwestycji na funkcjonowanie i organizację zawodów ogólnopolskich przez zgierskie kluby łucznicze, na obiektach MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej.
 13. Raport z realizacji Programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom za rok 2022 dla miasta Zgierza (Druk nr 222-2023).
 14. Raport monitoringowy z wdrażania w roku 2022 Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Zgierza na lata 2021-2025 (Druk nr 223-2023).
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Oświadczenia radnych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS