Menu główne

Miasto Zgierz walczy o rekultywację składowisk poprzemysłowych po państwowych zakładach barwników Boruta

Raport
Data publikacji: 
18.12.2023
Miasto Zgierz walczy o rekultywację składowisk poprzemysłowych po państwowych zakładach barwników Boruta

Kolejnym krokiem, który przybliża miasto i jego mieszkańców do rozwiązania problemu składowisk niebezpiecznych przy Miroszewskiej, ul. Łukasińskiego i przy ul. Andrzeja Struga jest raport opracowany przez Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Dokument nosi tytuł "Określenie wpływu na środowisko oraz technologii i kosztów rekultywacji niezrekultywowanych składowisk odpadów, usytuowanych na nieruchomościach położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17 (Obszar 1 i 2) oraz przy ul. Andrzeja Struga 30 (Obszar 3)"

Raport został zrealizowany ze środków pozyskanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. 

Dokument koncentruje się na trzech niezrekultywowanych składowiskach: 

  • (1) odpadów poprodukcyjnych, 
  • (2) gispów i popiołów, 
  • (3) historycznych odpadów poprzemysłowych "za Bzurą". 

Warto zauważyć, że każde ze składowisk ma inny charakter i inny wpływ na środowisko. Dlatego każde zostało potraktowane odrębnie, dla każdego zaproponowano indywidualne rozwiązania technologiczne oraz szacunkowe koszty rekultywacji.

Co istotne, raport jest spójny z zapisami ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która weszła w życie 12 września 2023 r., a która objęła swoim zasięgiem między innymi nasze miasto. Starania prezydenta miasta Zgierza oraz władz Bydgoszczy, Jaworzna, Tarnowskich Gór i Tomaszowa Mazowieckiego o objęcie składowisk odpadów na trenach powyższych samorządów specjalną ustawą, która umożliwi rozwiązanie problemów związanych z ich obecnością trwały kilka lat.

Raport będzie stanowił podstawę dla władz miasta do podjęcia dalszych kroków administracyjno-prawnych oraz na przygotowanie się do pozyskania funduszy przewidzianych w ustawie (m.in. z KPO), co ma służyć rekultywacji terenów poprzemysłowych. To konkretny krok w celu, który sobie założyłem – raport jest bowiem oparty o rzetelne i aktualne wyniki badań naukowych – mówi prezydent miasta Przemysław Staniszewski.

Zakres raportu

Autorzy raportu przedstawili informacje o ilości, rodzajach i właściwościach odpadów przewidzianych do składowania i składowanych. Oszacowali też powierzchnie poszczególnych składowisk. Przedstawili wyniki badań pobranych próbek wód z piezometrów oraz rzeki Bzury, odcieków na składowiskach i gleby. Wskazali i ocenili zagrożenia dla środowiska, uwzględniając przy tym wykorzystanie najnowszych technologii szybkiego reagowania na niekontrolowane emisje zanieczyszczeń. Zaproponowano narzędzia cyfrowe – czujniki do monitorowania składowiska odpadów. 

Kolejnym obszarem raportu jest analiza ryzyka, w której badacze określili możliwe zdarzenia prowadzące do strat materialnych, ludzkich i środowiskowych. Przedstawili w związku z tym możliwe zagrożenia i różne scenariusze awaryjne.

Jak zrekultywować trzy składowiska?

Analiza wyników dała badaczom asumpt do wytypowania metod unieszkodliwiania odpadów oraz do oszacowania kosztów i możliwych źródeł finansowania. I tak:

  1. dla składowiska odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych zaproponowano metodę termicznego unieszkodliwiania odpadów lub technologię unieszkodliwienia odpadów przy zastosowaniu wielkokubaturowego, bezemisyjnego, podziemnego obiektu;
  2. dla składowiska gipsów i popiołów zaproponowano usunięcie odpadów o morfologii zbliżonej do odpadów komunalnych, odpowiednie ukształtowanie wierzchowiny składowiska, zapewniające zerowy bilans wodny oraz rekultywację techniczną i biologiczną.
  3. dla miejsca gromadzenia historycznych odpadów (składowisko "za Bzurą") zaproponowano metodę unieszkodliwienia zdeponowanych odpadów oraz skażonej gleby przy zastosowaniu metod termicznego przekształcania bądź zdeponowanie odpadów w wielkokubaturowym, bezemisyjnym, obiekcie podziemnym. Następnie poddanie oczyszczonego z odpadów terenu np. bioremediacji czy fitoremediacji pod kątem usunięcia pozostałości zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych i metali ciężkich. Dopiero później byłoby możliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS