Menu główne

Eugeniusz Zaczyński

 

Na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym szczególnym poza niezwykle błękitnymi oczami i szczerą miłą twarzą. Dopiero przy bliższej znajomości i obserwacji można było dostrzec jego inne walory takie jak pracowitość i oddanie idei harcerstwa.

Eugeniusz Zaczyński urodził się 20 maja 1906 r. w Łodzi. Jego ojciec Antoni Zaczyński był synem rolnika z Wolborza, uczył się zawodu stolarza w Łodzi i w tym mieście uzyskał papiery czeladnicze i mistrzowskie. Matka Antonina z Kiełbasińskich była córką kowala z Tuszyna. Pracowała w łódzkiej przędzalni i brała czynny udział w wydarzeniach 1905 r. Rodzice Eugeniusza przenieśli się w 1910 r. do Zgierza, gdzie ojciec założył własny warsztat stolarski. Zaś Eugeniusz uczęszczał do szkoły podstawowej oraz Państwowej Szkoły Kupieckiej. Ukończył ją w 1921 r.

Wcześnie zaczyna pracę zawodową. Jako 15 letni chłopiec zostaje księgowym w Sekcji Zaprowiantowania Miasta. W lutym 1922 r. zostaje pracownikiem Zgierskiego Magistratu, w którym z przerwą na odbycie służby wojskowej - pracuje do wybuchu II wojny światowej. Był kasjerem miejskim.

Dużo pracował społecznie. Była to jego życiowa pasja. Tak wówczas wielu Polaków pojmowało sens życia - pracując dla innych. Był więc skarbnikiem Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej, sekretarzem w Polskim Białym Krzyżu oraz w harcerstwie. W ostatnich latach przed wybuchem wojny pełnił funkcję Komendanta Zgierskiego Hufca ZHP.

W sierpniu 1939 r. zostaje zmobilizowany i następnie przydzielony do składnicy materiałów pędnych w Łodzi. Kampanię wrześniową odbywa wraz ze swoją jednostką na trasie Skierniewice - Warszawa - Włodzimierz Wołyński - Kamionka Strumiłowa. Tam dostaje się do niewoli niemieckiej. Skąd rychło ucieka i w przebraniu cywilnym powraca w październiku 1939 r. do Zgierza.

Następny rok to eksmisja rodziny Zaczyńskich ze swojego domu i pozbawienie warsztatu stolarskiego, który przejmuje volksdeutsch. Ojciec i syn Eugeniusz pracują jako robotnicy u nowego właściciela do 1943 r. W tym roku warsztat uległ zupełnej likwidacji i Eugeniusz Zaczyński rozpoczyna pracę w fabryce "Stoppa" w Zgierzu. Jednocześnie włącza się w nurt pracy konspiracyjnej związanej ze służbą wywiadowczą na rzecz polskiego podziemia. Utrzymuje kontakty ze zgierskimi i łódzkimi harcerzami, nawiązując łączność z Komendą Szarych Szeregów w Łodzi.

Po wojnie wraz z doktorem Stanisławem Oleszą organizuje na ul. Dąbrowskiego Szpital Miejski. W lipcu 1945 r. zostaje głównym księgowym w Magistracie w Zgierzu. Ponadto obejmuje funkcję Komendanta Hufca ZHP, pełniąc ją do 1950 r. W latach 1957-1962 ponownie jest Komendantem zgierskich harcerzy.

Dużo pracuje społecznie. Obok harcerstwa, PCK, TPD, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, itp.

W dniu 1 stycznia 1972 r. w 50-lecie pracy zawodowej przechodzi na emeryturę. Lecz nie przestaje być czynnym. Nadal pracuje i działa społecznie. Skłania go do tego sytuacja rodzinna.

Otrzymał wiele odznaczeń i dyplomów. Najbardziej go satysfakcjonowały te związane z działalnością w harcerstwie.

Zmarł 10 maja 1985 r. i został pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu. Żegnała Go młodzież szkolna i harcerska z całego Zgierza.

I mogę powiedzieć o Eugeniuszu Zaczyńskim, że oprócz pracy zawodowej większość lat poświęcił zgierskiej młodzieży. Był człowiekiem niezwykle skromnym. Swoje aktywne życie pojmował jako służbę dla Polski.

Szczepan Mikołajczyk
"Wybitni Zgierzanie - z urodzenia i z wyboru"
Fundacja Muzeum Miasta Zgierza
Zgierz 1994

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19890
Usuń

Ostrzeżenie: Przymrozki

Przymrozki (stopień zagrożenia 1) od godz. 00:00 dnia 04.04.2020 do godz. 06:00 dnia 05.04.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS