Menu główne

Inwestycje zrealizowane w 2017 roku

 

Informacje o inwestycjach zrealizowanych na terenie miasta Zgierza w roku 2017:

Logo Zgierz się robi

Zobacz na mapie 

 

DROGI i CHODNIKI: 

Budowa układu drogowego do Dworca Zgierz Północ 

W ramach zadania zostały zrealizowane inwestycje:

  • etap 1 - "Budowa dojścia do peronu wraz z przejściem przez tory na terenie przystanku Zgierz Północ";
  • etap 2 - obejmował budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, na odcinku ok. 230 oraz wprowadzenie nowego oświetlenia w postaci 12 lamp oświetleniowych wraz z linią zasilającą o długości ok. 300 mb, wzdłuż chodnika.
Data zakończenia inwestycji: listopad 2017 r. 

*** 

 

 

Remont wjazdu i wyjazdu z Osiedla Stary Kurak 

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia wraz z chodnikami. 

*** 

Modernizowane są wjazdy przy ul. Łódzkiej - kostka brukowa zastąpi płyty chodnikowe, pojawi się też nowy dywanik asfaltowy. To pierwszy etap przebudowy układu komunikacyjnego wewnątrz zgierskiego osiedla. Następnie położona zostanie nowa kostka na chodnikach. 

 

 

Przebudowa ul. Boruty 

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Energetyków do ul. Kwasowej. 

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2017 r. 

Przebudowa ul. Mireckiego i Rząba

Przebudowa nawierzchni ul. Mireckiego i Rząba o łącznej długości ok. 490 mb. Zakres: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowy oraz obustronnych krawężników betonowych. Koszt inwestycji: 159.994,48 zł. 

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2017 r.

*** 

Przebudowa ul. Mireckiego w Zgierzu

 

 

Przebudowa ul. Dojazdowej 

Przebudowa drogi polegająca na budowie nowej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz przykanalikami o łącznej długości ok. 100 m, wykonaniu nowych chodników ograniczonych krawężnikami z kostki betonowej oraz na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

Przebudowa ul. Jana Śniechowskiego 

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej jezdni asfaltowej oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej, na całej długości ul. Śniechowskiego oraz na wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. 

Data zakończenia inwestycji: listopad 2017 r. 

*** 

Gruntowna przebudowa ulicy Śniechowskiego w Zgierzu, jednej z ważniejszych arterii miasta, poważnie obciążonej ruchem kołowym, w tym w szczególności ruchem samochodów wysokotonażowych. Ważnej również dla wyjeżdżających lub wjeżdżających do Łodzi ulicą Szczecińską/Konstantynowską).  

W I etapie prac (12 czerwca -21 lipca 2017 r.) zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Łódzkiej. Na tym odcinku droga będzie zamknięta. Wjazd możliwy tylko dla mieszkańców i docelowych wjazdów gospodarczych. Kompleksowo przebudowane zostaną: jezdnia, chodniki i torowisko tramwajowe. Powstanie także kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, co pozwoli na właściwe odwodnienie drogi. Z pewnością mieszkańców Śniechowskiego ucieszy również to, że zostaną włączeni w system kanalizacji miejskiej, oraz że ulica zyska nowe oświetlenie. W związku z powyższym kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w ramach rządowego wsparcia pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" a jej szacowana wartość wynosi 1.847.846 zł. Zakładany termin zakończenia robót budowlanych to 29 września 2017 r. (artykuł)

Przebudowa ul. Chełmskiej (tzw. Rękaw ul. Chełmskiej)  

Przebudowa jezdni polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na odcinku od ok. 165 m.

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

*** 

Przebudowa ul. Chełmskiej (rękaw) w Zgierzu

 

 

Przebudowa ul. Kamiennej 

Przebudowa ul. Kamiennej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Witkacego, polegała na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami, na całym opisywanym odcinku. W zakresie inwestycji wykonano również nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej oraz usytuowano 4 nowe kosze na śmieci. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r.  

*** 

Przebudowa ul. Kamiennej w Zgierzu

 

Przebudowa ul. Perłowej  

Przebudowa nawierzchni ul. Perłowej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Ciosnowskiej, polegała na ułożeniu płyt drogowych żelbetowych, wielootworowych wraz z krawężnikami oraz zagęszczeniem nawierzchni zjazdów na posesje.
Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

*** 

Przebudowa ul. Perłowej w Zgierzu

 

 

Przebudowa ul. Zawiszy  

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z krawężnikami i nową nawierzchnię chodników na odcinku od ul. Na Skarpie do terenu PKP.

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

*** 

Przebudowa ul. Zawiszy w Zgierzu

 

 

Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego 

Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Parkowej do ul. Barlickiego, polegała na zmianie nawierzchni chodnika, wyjazdów i zatoki postojowej. Dodatkowo zamontowano bariery ochronne przy Muzeum Miasta Zgierza oraz ustawiono kosze na śmieci (5 szt.).

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2017 r. 

*** 

Chodnik na ul. Dąbrowskiego w Zgierzu

 

  

Przebudowa chodnika przy ul. Dubois  

Przebudowa chodnika przy ul. Dubois na wysokości niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej CARE. Chodnik wykonano z kostki betonowej, powierzchnia nowego chodnika to ok. 300 m2

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2017 r. 

Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich 

Budowa chodnika z kostki betonowej, na odcinku od ul. 1. Maja do Szkoły Podstawowej nr 5. Powierzchnia chodnika - ok. 145 m2.

Data zakończenia inwestycji: czerwiec 2017 r.

*** 

Nowy chodnik na ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. 1. Maja do Szkoły Podstawowej Nr 5)

 

 

Przebudowa chodników przy ul. Osiedlowej  

Naprawa i odtworzenie chodnika z kostki betonowej na ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Chopina wraz wymianą krawężników. 

Data zakończenia inwestycji: listopad 2017 r. 

Przebudowa chodnika przy ul. Sikorskiego  

Przebudowa chodnika na ul. Sikorskiego, na odcinku od ul. Długiej do Przychodni Zdrowia, polegająca na wykonaniu chodnika z kostki betonowej, wraz z zamontowaniem dodatkowych koszy na śmieci. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

Widok chodnika w trakcie inwestycji - 27.09.2017 r.   Widok chodnika w trakcie inwestycji - 27.09.2017 r.   Widok chodnika w trakcie inwestycji - 27.09.2017 r.

Wykonanie zatoki przy targowisku miejskim w Zgierzu 

Inwestycja obejmowała przełożenie chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. 

ulica Bazylijska 

Dwie inwestycje:

1) Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Bazylijskiej. W kolejnym etapie modernizowana będzie sieć wodociągowa. Po zakończeniu prac przez WOD-KAN na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Gałczyńskiego przebudowywana będzie nawierzchnia oraz chodniki. 

20 czerwca 2017 r. podpisana została umowa trójstronna na "Budowę Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową ulicy Bazylijskiej" w Zgierzu, w ramach którego realizowana jest "Przebudowa chodników na ul. Bazylijskiej". Planowany termin zakończenia robót to 31 października br. 

- Prace będą realizowane w kilku etapach, czasowo zamykane będą poszczególne odcinki ul. Bazylijskiej:od ul. Wspólnej do ul. Kosynierów, od ul. Kosynierów do ul. Zawadzkiej, a następnie od ul. Zawadzkiej do ul.  Gałczyńskiego - informuje Renata Karolewska ze zgierskiego magistratu

Zakres robót obejmuje: 

  1. przebudowę chodników wraz z krawężnikami na ul. Bazylijskiej, na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Gałczyńskiego, 
  2. budowę w ul. Bazylijskiej w Zgierzu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości i budowę przyłączy wodociągowych oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych i odtworzeniem nawierzchni. 

Wartość pierwszego zadania wynosi 181 399,12 zł brutto. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2017. Druga część inwestycji pochłonie 756 922,31 zł brutto z budżetu WODKAN. 

Źródło: EZG24.net (25.07.2017 r.)

2) Przebudowa chodników na ul. Bazylijskiej

Po zakończonej inwestycji spółki WOD-KAN, zostały przebudowane chodniki wraz z krawężnikami oraz wjazdami na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Gałczyńskiego, o powierzchni ok. 1340 m2.

Data zakończenia inwestycji: listopad 2017 r. 

*** 

 

Modernizacja ulicy Bazylijskiej obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę nawierzchni i chodników.

 

 

ulica Długa 

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej na odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego. 

INNE:

Modernizacja Hali Sportowej MOSiR 

Modernizacja Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu  przy ul. Wschodniej 2 - I etap. 

Utwardzenie działki budowlanej ul. Łódzka / Krótka 
Utwardzenie działki budowlanej przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i ul. Krótkiej oraz przebudowa zjazdu i utwardzenie nawierzchni związanej obsługą komunikacyjną. 

*** 

Utwardzono teren w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu. Mieszkańcy mogą już bezpiecznie korzystać z nowych miejsc parkingowych u zbiegu ulic Łódzkiej i Krótkiej. 

 

Infrastruktura sportowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Wschodnia 2) w ramach II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej hali zapaśniczo-łuczniczej o dodatkowe pomieszczenie, które będzie funkcjonowało jako siłownia wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz grzewczej. Do siłowni zostaną dostarczone nowe urządzenia do ćwiczeń. 

Budowa siłowni - 11.09.2017 r.     Budowa siłowni - 11.09.2017 r.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Polnej  
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Polnej 38c. Koszt inwestycji 3.100,00 zł. 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza 

Inwestycja polegała na budowie 6 słupów oświetlenia wraz z fundamentami, podłączeniem i uziemieniem. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r.  

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rubinowej 

Inwestycja polegała na budowie 7 słupów oświetlenia ulicy wraz z fundamentami, podłączeniem i uziemieniem oraz na robotach uzupełniających polegających na nasadzeniu 10 szt. drzew. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ul. Kasztanowej  

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu - inwestycja na osiedlu Krzywie-Chełmy realizowana w ramach II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zadanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej, z koszami do gry w koszykówkę oraz siatką do gry w siatkówkę. Dodatkowo wykonano siłownię zewnętrzną z 5 urządzeniami do ćwiczeń oraz plac zabaw z zestawem zabawowym, huśtawkami oraz karuzelą. Na terenie zamontowano dodatkowo stolik do gry w szachy z 4 siedziskami oraz stół do ping ponga. Całość została ogrodzona ogrodzeniem o wysokości 1,2 m. Cały teren oświetlono 4 nowymi latarniami. 

Data zakończenia inwestycji: lipiec 2017 r. 

*** 

Fotorelacja z inwestycji w okresie maj - lipiec 2017 r. 

 

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staffa 
Inwestycja polegała na budowie nowej ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika na ul. Staffa w Zgierzu, na odcinku ok. 500 m. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej w dwóch kolorach. 

Data zakończenia inwestycji: październik 2017 r. 

System pilotażowy roweru miejskiego 
  • Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Malinka", 
  • Plac Kilińskiego, 
  • Park Miejski im. T. Kościuszki, 
  • Osiedle 650-lecia (skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Witkacego). 

*** 

W dniu 1 maja 2017 roku w Parku Miejskim im. T. Kościuszki uruchomiono Zgierski Rower Miejski (więcej). Przy okazji otwarcia pilotażowego programu publicznego roweru miejskiego odbyły się m.in. konsultacje z policją pod hasłem "Jazda bez mandatu", konkursy dla najmłodszych, akcja "Mistrz instruuje", wspólny przejazd ulicami miasta. Straż Miejska bezpłatnie znakowała rowery.  (Program Zgierskiej Majówki)

 

Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 3  
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu (ul. Szczawińska 2) realizowana w ramach II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Wykonano nowe boisko do piłki nożnej o powierzchni ok. 1700 m2 z nową murawą, przeznaczoną do gry w piłkę nożną wraz z dwoma bramkami. Całość obszaru objęta została nowym, automatycznym systemem nawadniania. 

Data zakończenia inwestycji: sierpień 2017 r.  

*** 

Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2) zostanie zrealizowana w ramach II Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego.

Koszt inwestycji 63 tys. zł. Projekt zakłada przygotowanie podłoża pod murawę na terenie istniejącego boiska o wymiarach 40x60 oraz zamontowanie bramek.  

Boisko będzie wzbogacać ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo korzystania z obiektu sportowego, jedynego takie na terenie dzielnicy Rudunki. W godzinach popołudniowych będzie służył do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców tej dzielnicy Zgierza.  

Źródło: Zgierski Budżet ObywatelskiInfrastruktura sportowa na Osiedlu 650-lecia 

Budowa rekreacyjnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Tuwima w Zgierzu. 

Inwestycja polegała na wykonaniu boiska z nawierzchni trawiastej o powierzchni 612 m2, otoczonego obrzeżami betonowymi wraz z nowym systemem nawadniania. 

Data zakończenia inwestycji: sierpień 2017 r.  

*** 

W Zgierzu dbamy o to, aby najmłodsze pokolenia miały gdzie ćwiczyć zwody i strzały do bramki. Przy ul. Gałczyńskiego kończone są prace przy osiedlowym boisku. 24 kwietnia 2018 r. montowane były bramki i piłkochwyty. Zasiana i pielęgnowana od zeszłego roku trawa spełniać będzie wkrótce rolę murawy piłkarskiej. 

Budowa boiska to inicjatywa mieszkańców Osiedla 650-lecia wsparta przez władze miasta. W poprzednich latach na boisku rozegrano dwa mecze towarzyskie między młodymi mieszkańcami pobliskich bloków a samorządowcami. 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS